Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Đề Thi cuối kỳ I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Tuoi
Ngày gửi: 21h:01' 06-02-2020
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 549
Số lượt thích: 0 người
Name:
Class:
TEST 2
PART I: LISTENING
Question 1. Listen and number. (1 p)
A.
B.
C.
D.


Question 2. Listen and colour. (1 p)
/
Question 3. Listen and draw lines. There is one example. (1 p)
A. 
B. 
C. /
D. 
Question 4. Listen and tick. (1 p)
What’s the name of your school?
A . /
B. /
C /

What does he like doing?
A . /
B. /
C /

What’s he doing?
A . /
B. /
C /

What did she do?
A . /
B. /
C 

Question 5. Listen and complete. (1 p )
1. A: Where were you yesterday?
B: I was on the _________.
2. A: What’s your hobby?
B: I like __________.
3. A: What’re they doing?
B: They’re playing ___________.
4. Tom: Where’s Nam? / Mai: He’s in the classroom.
Tom: What’s he doing? / Mai: He’s writing a ___________

PART II: READING AND WRITING:
Question 6. Look and read. Put a tick (/) or cross (X) in the box as examples. (1pt)
1./

1. She can skip.


 2. /
2. He is playing ping pong.
2. He is playing ping- pong.


 3. 
er.
3. I have Maths, PE and Art today. 4. /

4.They are making paper planes.


 5. /

5. He is watering the flowers.


 6. /

6. They are planting a tree.


Question 7. Read and write the suitable words or number in the gaps.(1pt)

English
Maths
Vietnamese
Science
Art
Music
PE
IT

Monday
(
(
((


Tuesday
(
(
(


(Wednesday

(
(
(
(
Thursday
(
(
((


Friday
(
(
(
((

1. This is my ___________________________.
2. I have PE on Monday and ________________.
3. I have English four times a __________________.
4. On Tuesday, I have four __________ English, Maths, Music and History.
Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)
Example:
/
giignns

s i n g i n g

 /

1. ematsr


_ _ _ _ _ _

 /

2. hsaw


_ _ _ _

 

3. tabo


_ _ _ _

 

4. wolref


_ _ _ _ _ _

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1 to 4. (1pt)
favourite
made
flowers
did

painted
cleaned
kite
do

Dear Phong,
I‛m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I (1) __________________ the floor. In the afternoon, I watered (2)________________ in the garden. Then I (3)___________________ my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our (4)_________________ films. What did you do yesterday?
Jack
***** THE END *****
 
Gửi ý kiến