Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Smart Start Grade 4 (Bài tập bổ trợ) THEME 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:54' 01-10-2021
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 289
Số lượt thích: 1 người (Phạm Hữu Đức)
Exercise 1 : Read and complete the sentences.
/

a) What is his job ?
…………………………………
He helps sick people.
/

b) ………………………………?
She is a cleaner.
She cleans the room.

/

c) What does a builder use ?
…………………………………
/

d) ………………………………?
She is using a computer.

/

e) What is she doing ?
…………………………………
/

f)…………………………………?
An artist uses a paintbrush.

/

g) Is he drawing a bridge?
…………………………………
/

h) What do you want to be ?
…………………………………

/

i) What does she want to be ?
She wants to be a ……………

/

j) How much is the candy ?
…………………………………

/
20,000 dong

k)…………………………………?
It’s twenty thousand dong.
/

l) What does he want to be ?
…………………………………..

Exercise 2: Read and match.
What is her job ?
Yes, she is.


What does a firefighter use ?
She’s a cleaner .She cleans the hospital.


Is she a nurse ?
No, he isn’t.


What are you doing ?
A firefighter uses a hose .


Is he drawing a bridge ?
I’m building a model.


What is she doing ?
Yes, I do.


What do you want to be ?
She’s using a computer.


Do you want to be a pilot ?
It’s 30.000 dong.


How much is the postcard ?
I want to be a police officer.


Exercise 3 : Read and circle the correct words.
a) What is Lucy doing ? She is ( talk /talking ) on the phone.
b) What is his job ? He is a driver. He ( drives /drive ) the ambulance.
c) ( A teacher / A doctor) works in a school.
d) An artist uses a ( hammer / paintbrush )
e)What ( does/ do ) a teacher use ? A teacher usues a board.
f) What are you ( do/doing ) ? I’m listening to music.
g) Is Peter drawing a bridge ? Yes, ( he is / he isn’t)
h) What are they doing ? They are ( play/playing ) table tennis.
i) Bill and Sue ( is / are ) watching TV.
j) What do you want to be ? I ( want / wants ) to be a doctor.
k) Does Peter want to be a pilot ? No, ( he does / he doesn’t)
l) What is Anna doing ? ( He/ She ) is drawing a flower.
m) How ( many /much) is a box of juice ? It’s twenty – two thousand dong.
n) He is a doctor . He works in a ( school / hospital )
Exercise 4 : Exercise 1 Look , read and tick (() or cross (() in the box.
/
/
/

a) How much is the T- shirt ?
It’s seventy thousand dong.
b) What is she doing ?
She is playing badminton.
c) What is your mom doing ?
She is watching TV.

/
/
/

d) What does she want to be ?
She wants to be a singer.
e) He is a doctor.
He helps sick people.
f) What does a teacher use ?
A teacher uses a board.

Exercise 5 : Make questions for these answers.
a) My father is reading a newspaper.
……………………………………………………………
b) A firefighter uses a hose .
……………………………………………………………
c) He’s a driver .He drives the ambulance.
……………………………………………………………
d) My sister wants to be a teacher.
……………………………………………………………
e) The sweater is 120.000 dong.
……………………………………………………………
f) Peter is painting a picture .
……………………………………………………………
Exercise 6 : Find the mistakes and correct them.
a) How much are these shoes ?It’s 120.000 dong.They’re 120.000 dong.
b) What is your sister doing ? She is talk on the phone.
…………………………………………………………………………
c) What is her job ? He is a doctor. He helps sick people.
…………………………………………………………………………
d) What does Rosy want to be ? She wants to be a artist.
…………………………………………………………………………
e) How much is the school bag ? They’re 100.000 dong.
…………………………………………………………………………
f)What does an artist use ? An artist use a paintbrush.
…………………………………………………………………………
g) Is he drawing a bridge ? Yes, he isn’t.
…………………………………………………………………………
Exercise 7 : Put the words in the correct order.
A) What / doing ? / are / you /
 
Gửi ý kiến