Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hiền Phan
Ngày gửi: 19h:42' 04-05-2018
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 872
Số lượt thích: 0 người
Đề 1

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Date: _______/ ________/ 2018

FULL NAME:__________________________________________CLASS: 4________

PART A. LISTENING:
Question 1: (1 point). Listen and match.

There is one example. 0. My sister is reading.
Answer key: 0 => A
/
/


/
/

0
1
2
3
4
A
B
C
D
E

/
/
/
0990 283 855
/
/


Question 2: (1 point). Listen and number.
/
____A____

Example:
0. My sister is reading.
Answer key: 0 => A


/
/
/
/

B. __________

C. __________


/
/
/
/

D. __________
E. __________


Question 3: (1 point). Listen and circle A, B or C.
Example:
0. ________ is reading.
My sister B. My mother C. My brother
1. Mai wants to go for _________.
A. a walk
B. fishing
C. a picnic

2. Phong wants to go _________ .
A. shopping
B. skating
C. swimming

3. Linda`s phone number is _________.
A. 0999 291 196
B. 0999 192 619
C. 0919 291 169

4. Nam`s phone number is _________.
A. 0436 393 455
B. 0463 493 855
C. 0463 393 845


Question 4: (1 point). Listen and write.
Example: 0. __________ is reading. Answer key: My sister
1. Linda does not like elephants because they are _________________.
2. Peter likes Kangaroos because they are _______________.
3. Mai likes monkeys because they are ________________.
4. Nam does not like tigers because they are _______________.
PART II. READING:
Question 5: Read and choose A, B or C.
0. What time is it?
A. It’s Sunday. It’s eight o’clock. C. It’s time.
1. What time do you go to school?
A. I go to school at 6.30. B. It’s a school. C. They are students.
2. How much are the shoes?
A. It is 80,000 dong. B. They`re 80,000 dong C. He`s 80,000 dong.
3. - Lan: Let`s go to the zoo. - Hoa: _____________
A. No, thank you. B. Yes, please. C. Good idea!
4. What does she look like?
A. He’s tall and thin. B. She’s short and fat C. We`re young and strong.
Question 6: Read and tick(√) T/ F.
My name’s Phong. My mother and I go to the city centre every Saturday. We go to the bookshop because I like buying books. We also go to the supermarket because my mother wants to buy some food. Sometimes we also go to the pharmacy because we want to buy some medicine. And we go to the bakery. I always want to eat something because I am hungry.

T
F

0. His name is Phong.
√


1. Phong and his mother go to the city centre every Sunday.2. They go to the bookshop because he likes buying books.3. They also go to the supermarket because his mother wants to buy some food.4. Phong always drinks something because he is thirsty.
PART III -WRITING.
Question 7: (1point) Write correct words with pictorial hints.
Example:
/


0. I want to buy a skirt.

/
/

 1. A: I want to read books
B: Let’s go to the _______________.
2. A: What are you going to do?
B: I`m going to eat ___________________.


/
/
/


3. I like Tet because I get _____________.
from my parents.

4. I want to go to the bakery because I want
buy some __________________.


Question 8: (1 point) Look and write about your father.
0. Who`s this?
1. How old is your father?
2. What does he do?
3.
No_avatar

không có file nghe sao

 
Gửi ý kiến