Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thu Hằng
Ngày gửi: 19h:57' 27-03-2020
Dung lượng: 8.0 KB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người

Đề 1
Đề Kiểm Tra Học Kì 1
Môn: Tiếng Anh 4
Năm học: 2012 - 2013
Thời gian làm bài : 40 phút

Họ và tên : _______________________________ Lớp : __________ Điểm : ______
Bài 1.Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)
1.a.write
b.play
c.read
d.football

2.a.What
b.When
c.There
d.How

3.a.maths
b.subject
c.vietnamese
d.science

4.a.May
b.Monday
c.Sunday
d.Friday

5.a.book
b.song
c.pen
d.ruler

Bài 2.Em hãy chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm )
1.……you like a cake ? - yes, please.
a.Do
b.Are
c.Would

2.Are those your pictures ? -No, ______ .
a.they aren`t
b.it isn`t
c.they are

3.She was born ______ February.
a.at
b.in
c.on

4.Lan doesn`t like Maths ____ it`s difficult.
a.because
b.and
c.but

5.____ is your new pen friend from ?
a.Why
b.When
c.Where

Bài 3.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm )
1.brother / can / My / swim/ not. _________________________________________
2.many / students / How / there / in / class/ are/ your / ?
____________________________________________________________________
3.would / I / some/ apple / like / juice. _____________________________________
4.you / What / have/ subjects / today / do / ? _________________________________
5.This / is / you / doll / for . ____________________________________________
Bài 4.Sắp xếp lại đoạn hội thoại sau. (2 điểm )
____ Happy birthday,Nga.This gift is for you .
____ I`m sorry.I`m late.
____ Thank you very much.
____ You`re welcome.
____ Not at all.
Bài 5.Trả lời các câu hỏi sau. (2 điểm )
1.How many people are there in your family ?
____________________________________________________________________
2.Can you ride a bike ?
____________________________________________________________________
3.When were you born ?
____________________________________________________________________
4.What is your favourite sport ?
____________________________________________________________________
5.When do you have Music ?
____________________________________________________________________
Bài 6. Hoàn thành các câu sau. (1 điểm)
1.He can r_ _ d English books. 2.My b _ _ thday is in March.
3.I have Inf _ r m _ tics and Art today. 4.There are four n - t _ books on the table.
5.My sister likes watching cart _ _ n very much.


Đề 2
Đề Kiểm Tra Học Kì 1
Môn: Tiếng Anh 4
Năm học: 2012 - 2013
Thời gian làm bài : 40 phút

Họ và tên : _______________________________ Lớp : __________ Điểm : ______
Bài 1.Khoanh tròn các từ khác loại. (1 điểm)
1.a.his
b.your
c.my
d.she

2.a.May
b.March
c.Monday
d.January

3.a.Vietnamese
b.Maths
c.English
d.American

4.a.Where
b.What
c.That
d.How

5.a.teacher
b.sister
c.brother
d.father

Bài 2.Chọn một đáp án đúng nhất. (2 điểm )
1.What is your favourite food?
a.milk
b.fish
c.soccer

2.Her birthday is _______ November.
a.on
b.at
c.in

3.My new pen friend can speak ______ .
a.Vietnam
b.England
c.Chinese

4.Would you like _____ banana?
a. some
b.an
c.a

5.Today he ____ Music and Maths
a.does
b.has
c.like

Bài 3.Nối câu ở cột A với câu ở cột B. (2 điểm )
A
B
A->B

1.Would you like an apple ?
a.Yes , she
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓