Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Giang
Ngày gửi: 09h:38' 21-12-2020
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1043
Số lượt thích: 0 người
Name: ...............................................
Part I. Listening
Question 1. Listen and number
/______
/
______
/
______
/______
/
______

Question 2. Listen and tick
1.
a. /
b. /
c. /

2.
a.b.
c.

3.
a./
b./
c./

4.
a.///
b. ///
c.///

5.
a./
b./
c./

Question 3. Listen and write T or F in the box

True
False

1. I have English on Saturdays.2. It’s the fourth of June.3. I like flying a kite.4. PE is my favourite subject.5. She’s reading a text
Question 4. Listen and complete.
1. What do you do Tuesday afternoons?
I stay at home. I play the ___________________.
2. My birthday is on the ________________ of July.
3. Where were you yesterday, Phong? ( I was on the ____________.
4. They ______________ many beautiful pictures.
5. What are the pupils doing in the classroom?
( Well, at the red table, they’re _________________ pictures.
Question 5: Listen and circle.
1.
a. The third of October
b. The thirtieth of October.

2.
a. Play table tennis
b. Play chess

3.
a. subject
b. subjects

4.
a. Stream
b. Street

5.
a. Flying a kite
b. Flying in a plane

Part II: Reading and Writing
Question 6.Look and read. Put a tick (() or a cross (x) .
1. He’s painting a mask.

/2. Tomorrow is Sunday.
/3. Her hobby is playing with a yo-yo.

/4. They can dance.
/5. I have IT on Fridays.
/


Question 7. Lookat the picture and the letters. Write the words.
jyarnua(____________________
/
sngiw( _________________


tnlanoiyinta( ___________________
/

snicece( __________________

/
titdcnoia(writing a ________________


Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-5
/
taking photos
/
swim
American
/
Maths
/
watching

Tom is from America. He’s (1)_____________________. He is studying at Hanoi International School. He is in class 4A. His hobby is (2)_______________________. In his school, he likes (3)____________________ best. He can (4)________________________ and he likes (5)______________________ TV after school.
Question 9: Reorder the words .
1. birthday/ ?/ is/ when/ your/ - February/ on/ ./ of/ it’s/ ninth/ the/
____________________________________________________________________
2. subjects/ have/ ?/ what/ today/ you/ do/ - PE/ / I/ ./ and/ ,/ Vietnamese/ have/Maths/
____________________________________________________________________
3. what/ doing/ she is/ ?/ - a / watching / she’s/./video/ ____________________________________________________________________
4. you/ ?/ are/ where/ from/ - from/ I/ am/ ./ Australia/
____________________________________________________________________
5. piano/ ./ I/ my/ played/ yesterday / the/


WRITTEN TEST
PART 1: LISTENING (20 Minutes)
I. Listen and number.
4
1
2
5
3

II. Listen andtick
1.a
2.c
3.b
4.a
5.c

III. Listen and write T or F in the box.
1.F
2.T
3.T
4.F
5.T

IV. Listen and complete
1. guitar
2. first
3. beach
4. painted
5. drawing

V: Listen and circle.
1.a
2.b
3.b
4.a
5.b

PART 2- READING AND WRITING (25 minutes)
VI. Look and read. Put a tick (() or a cross (x)
X
/
X
/
X
VII. Lookat the picture and the letters. Write the words.
1. January
2. swing
3. nationality
4. Science
5. dictation

VIII. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1
 
Gửi ý kiến