Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi học kì 1 tiếng anh 4 có file nghe chuẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Thủy
Ngày gửi: 09h:27' 21-11-2019
Dung lượng: 13.9 MB
Số lượt tải: 2132
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thu Hà)
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Part 1. Listening.
Question 1: Listen and number. There is one example (0). (1pt)
a.

b.

c.

d.


e.

Question 2: Listen and circle the correct answer. There is one example (0). (1pt)
0. Phong can………..
A. draw B. dance C. skip
Tom was ............. yesterday morning.
A. at school B. at home C. at the zoo
What’s Nam doing?
( He is ..........................
A. reading a text B. watching a video C. writing a dictation
What did you do on the beach?
( I played ..........
A. football B. volleyball C. basketball
Linda’s birthday is on the ..............
A. July 26 B. March 6 C. June 16
Question 3. Listen and complete. There is one example (0). (1pt)
0. Tom was at school yesterday morning.
Hakim is from ……………….......................................
What can you do? ( I can ………………...............
I have PE on ………………..........................and Thursdays.
What’s Nam doing? (He’s ……………….................................a book.
PART II: READING AND WRITING
Question 4: Look at the pictures and the letters. Write the words. There is one example (0).


0. R T A
( A R T
1. N A J P A
(_ _ _ _ _
2. E C S O D N
(_ _ _ _ _ _
3. A R L P I
( _ _ _ _ _
4. W E R T A
( _ _ _ _ _

Question 5: Read and match. There is one example (0). (1 pt)

Answer

0. Where are you from?
A. I can play volleyball.
0 - C

1. What day is it today?
B. I watched TV.
1 - …….

2. What can you do?
C. I’m from Japan.
2 - …….

3. What’s he doing?
D. It’s Wednesday.
3 - …….

4. What did you do yesterday?
E. He’s painting a mask.
4 - …….

Question 6: Look and write. There is one example (0). (1 pt)


0. What’s she doing?
(She’s cooking.1. Where’s your school?
( It’s in ..........................
...............................................


2. What are they doing?
( They’re .....................
..................................................3. What can she do?
( She can ………..…..


4. What subjects do you have on Fridays?
( I have .........................
................................................Question 7: Fill in each gap with a suitable word. There is one example (0). (1 pt)

(0) Hello, My name’s Linda. I’m from (1) …………………… . I go to school from Monday to (2) …………….………... I don’t go to school on the weekend. I usually stay at home and (3) ……………………to music. But last Sunday, I was on the (4) …………………. with my classmates. We had lots of fun.
Question 8: Order the words to make complete sentences. There is one example (0). (1pt)
0. in / 4A / I / Class / am /.
( I am in Class 4A.
2. you / nationality / What / are /?
( ………………………………………………………………………………………
3. school / I / at / yesterday / was / morning / .
( …………………………………………………………………………………………
4. What / have / you / today / subjects / do /?
( …………………………………………………………………………………………
5. like / with / I / kites / flying / my / friends /.
( ……………………………………………………………………………………………
Part 1: Listening (3pts)
Question 1: Listen and number. There is one example.
d
e
b
4. c
Question 2: Listen and circle. There is one example.
A
C
B
4. A
Question 3: Listen and complete. There is one example.
Malaysia
cycle
Tuesdays
4. reading
Part 2: Reading and writing (5pts)
Question 4: Look at the pictures and the letters. Write the words. There is one example.
Japan
second
April
4. water
No_avatar

nghe đâu chơi anh à

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓