Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi học kì 2 năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đức Hải
Ngày gửi: 22h:52' 17-05-2019
Dung lượng: 703.0 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người

Dinh Lac Primary School
Name :……………………………………
Class:4A………………………………….

FINAL TERM EXAMINATION
I LEARN SMART START 4
School year: 2018-2019


Marks:


Listening
Reading
Writing
SpeakingQ.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6

PART I. LISTENING
Question 1. Listen and draw lines (1pt)
Question 2. Listen and write a word (1pt)
What time is it? It’s half past ______________.
What can you do? I can ______________.
Let’s watch TV Yes, I __________ watching TV.
Where’s he from? He’s from _______________.
PART II. READING
Question 3. Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box (1pt)
I want to read 2. I go to bed


3. He is a police officer 4.I`m from the UK

Question 4: Read the text and choose the best answer. (2pts)
1. What did you do yesterday? 2. What do you want to do?
A. I planted some seed . A. I go to the park.
B. I water the plants. B. I help some want.
C. I plant some seeds. C. I want to make a sandcastle.
3 .What do you want to be? 4. What are you doing?
A. I want to be a artist. A. He’s using a computer.
B. I want to be an artist. B. She’s using a computer.
C. I want to go to Hue. C. I’m using a computer.
PART II. WRITING
Question 5:Look at the pictures. Write the words (2pt)

___ ___ ___ ___ ___ ___2. ___ ___ ___ ___

Question 6: Look at the picture. Read a story. Choose a word from the box. Write (2pts)

Hello, My name is Kim. I want to be a (1) ______________.
This is my brother. His name’s Sam. He wants to be a (2) _______________.
And this is my cousin. His name’s Sam. He wants to be a (3) _________________.
He uses a (4) ____________.

doctor teacher hose paintbrush firefighter
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4:


Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
Mức/ điểm
Tổng số câu, số điểmM1
M2
M3
M4
Nghe
Listen and draw line

2

0,25đ
2

0,25đ
8 câu
2 điểmListen and write a word
1

0,25đ
2

0,25đ
1

0,25đ


Đọc


Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box

 2

0,25đ
 2

0,25đ8 câu
3 điểm


Read the text and choose the best answer


 2

0,5đ
 2

0,5đ
Viết

Look at the pictures. Write the words

1


 1
8 câu
4 điểmLook at the pictures. Read a story. Choose a word from the box

2

0,5đ
2

0,5đ

Nói


Answer the questions
1

0,25đ
1

0,25đ
1

0,25đ
1

0,25đ
4 câu
1 điểm


ANSWER KEYS
FINAL TERM EXAMINATION – I-LEARN SMART START 4
School year: 2018 - 2019

PART I. LISTENING
Question 1. Listen and draw line (1pt)

 
Gửi ý kiến