Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn vũ hiếu
Ngày gửi: 14h:45' 18-04-2019
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 209
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN QUẾ VÕ
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC – Số 1
HỘI THI NÓI GIỎI TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2018-2019
Môn : Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 30 phút.

Điểm của Giám khảo
Giám khảo
(Kí, ghi rõ họ tên)
Số phách

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Part 1: LISTENING
Question 1. Listen and tick / the correct pictures. There is one example.
   Example: What’s your favourite food?
/
A. /
/
B. /
/
C. /

1. What would she like to eat?
/
A. /
/
B. /
/
C. /

 2. What would he like to drink?
/
A. /
/
B. /
/
C. /

 3. How much chocolate does she eat every week?
/
A. /
/
B. /
/
C. /

 4. How much lemonade does she drink every day?
 /
A. /
 /
B. /
 /
C. /

 5. How many bananas does she eat every week?
 /
A. /
 /
B. /
 /
C. /

Question2. Listen and write R for Right or W for Wrong. There is one example (0).
0. Sa Pa is an interesting place in the north of Viet Nam.
____R___

1. It is about 700 metres above sea level.
_________ 

2. Tourists come to Sa Pa to enjoy fresh air and white clouds round the mountains.
_________ 

3. The weather is cooler in summer and very cold in winter.
_________ 

4. Tourists can buy souvenirs and other things in the shops and Sa Pa Market.
_________

5. They can visit all places in the town by motorbike.
_________Part 2: VOCABULARY & GRAMMAR
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Chọn một từ có trọng âm khác vị trí các từ còn lại.
Question 1. A. cartoon B. Vietnamese C. underground D. repeat
Question 2. A. listen B. answer C. story D. today
Chọnmộttừcóphầngạchchânđượcphátâmkhácvớicáctừcònlại.
Question 3. A. stomach B. architect C. Christmas D. children
Question 4. A. dances B. washes C. hopes D. finishes
Chọnmộtđápánđúngđểhoànthànhcáccâu.
Question 5. Nam and his little sister often go to school _______his father’s car.
A. in B. by C. with D. on
Question 6. Now, Trung _______in Ha Noi. He ________there two months ago.
A. live – move B. lives – moves C. lived - moved D. is living- moved
Question 7. They built a new school in my neighbourhood ___________.
A. every year B. at the moment C. next year D. last year
Question 8. -“Do you know where there’s a public telephone?” - “______________”
A. Yes, It’s open all day. B. But it’s very old.
C. No, why do you? D. There’s one at the street corner.
Question 9. My city is __________than your home town.
A. noisy B. more noisy C. noisier D. noisyer
Chọntừhoặccụmtừđượcgạchchâncầnphảisửađểcâuthànhchínhxác.
Question10.Don’t eattoo much fast food. It isn’t bad for yourhealth.
A B C D
Question11.My sister likes the fall because she likes the weather cool.
A BC D
Đọcđoạnvăndướiđâyvàchọncâutrảlờiđúngchocáccâuhỏi.
In Vietnam, Tet holiday is the most important festival for all Vietnamese people. Tet starts on the first day of the first Lunar month and lasts for at least three days. Before Tet, family members enjoy shopping. They buy new clothes, candies, jams, foods and flowers. They clean, decorate their houses and make BanhChung. At the New Year’s Eve, the whole family gets together, has a big party and watches the firework display. During Tet,Vietnamese people wear their new clothes, give one another the Tet season’s greetings. Children may get a lot of lucky money from their grandparents, parents and their relatives. They also visit their relatives, teachers, friends and go to pagodas and temples to pray for health, happiness and success for their families. To Vietnamese people, Tet is an enjoyable occasion.
Question 12.Tet is on _______ in the Lunar calendar.
A. the first day of February
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓