Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: mai khoa lam
Ngày gửi: 21h:27' 26-12-2020
Dung lượng: 679.5 KB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

SỐ BÁO DANH
Trường Tiểu học
SỐ PHÁCH


……………
Lớp 5…..

……………


Họ và tên: ………………..….………………………………………….Giám thị : ………………..….………………………………………….ĐIỂM
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
(Thời gian làm bài 40 phút không kể phát đề)
SỐ PHÁCHNhận xét : ............................................................................................................
Giám khảo: ..........................................................................................................


Question 1: Look at the pictures and fill the blank. (2pts)


1. What’s the ____ like? – It’s big and busy.

2. How often do you have _______________?
 
3. Because I want to _____ English cartoons on TV.
 4. I saw a ______ at the zoo yesterday.

 


Question 2: Write the answer. (1pts)
1. What are you reading?
I’m reading …………………………………..
2. What are you going to do on Sports Day?
I’m going to play …………………………….


Học sinh
không được viết vào

khoảng này


Question 3: Odd one out. (2pts)
a. Tam b. Cam c. Aladdin d. Character
a. book b. fairy tale c. comic book d. ghost story
a. Magic Lamp b. Snow White c. Aladdin d. like
a. hard-working b. like c. kind d. gentle
Question 4: Read and match. (2pts)
1. How often do you go to the library?
a. No, I didn’t.

2. Did you go on a picnic?
b. I talk to my foreign friends.

3. How many lessons do you have today?
c. I go to the library twice a week.

4. How do you practice speaking English?
d. I have four.


1- ………… 2- ………… 3- ………… 4- …………
Question 5: Read and circle A, B, C or D. (1pts)
1. How did you get there? – I went by ______.
A. ride B. drive C. train D. go
2. Where _____ you be this weekend? - I think I’ll be at school.
A. are B. do C. did D. will
3. ………….. the Fox like? – He’s clever.
A. Who’s B. What’s C. When’s D. How’s
4. What are you going to do ____ Sports Day?
A. in B. on C. at D. to
Question 6: Read and tick True or False.. (2 pts)
Hello. My name’s Mai. I am a student at Quang Trung Primary school. I go to school from Monday to Friday. I have many subjects at school. My favourite subject is English. I have English four times a week. I practise reading by reading English comic books. I practise speaking by talking to my foreign friends. Everyday, I practise writing by writing emails to my friend Linda in England. I learn English because I want to watch English cartoons on TV.

True
False

1. Mai goes to school from Monday to Saturday.
……………
……………

2. She has English four times a week.
……………
……………

3. She writes emails to her friend Linda.
……………
……………

4. She wants to watch English film.
……………
……………


HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG ANH 5
EX1: 1. City 2.Music 3.Watch 4.tiger
EX2: 1. The story of Mai An Tiem 2 . football
(Tùy thuộc vào sở thích của mỗi học sinh )
EX3 :1.d 2.a 3. d 4. b
EX4:1.c 2.a 3.d 4.b
EX5: 1.c 2.d 3. b 4.b
EX6 : 1 .F 2.T 3. T 4.F


 
Gửi ý kiến