Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 6 (Sách cũ).GIÁO ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Phuong Linh
Ngày gửi: 09h:18' 24-04-2018
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người

UNIT 1: GREETINGS

Date of teaching:……
Period: 02
Week:01
Lesson 1: Hello-A 1,2,3,4.

* Objectives: By the end of the lession ss will be able to greet and introduce their name
* Ways of working : T-WC, pairwork,groupwork, individualwork.
* Materials: Teacher: textbook, poster, pictures
Students: textbook, notebook, pens, rulers.
* Language contents:-Grammar:I’m + name
My name ‘s +name
-Vocab: hi/ hello ,my, name, is, am
*Techniques:guessing game,matching,dialogue build.
* Procedures:
Time
 Contents
 Teacher’s
Students’

5’10’
10’
8’15’
8’


Warmer:guessingword
HELLO
INTRODUCTION
Presentation
+Preteach vocab:
-Hi/hello :xin chào
-a name :tên
-my: của tôi
- to be (am/is/are): thi ,là, ở
-> my name is : tên tôi là
- I: tôi
-> I am = I’m: tôi là
*Phần dành cho lớp A2:
He is = he’s: anh ấy là
She is =- she’s : cô ấy là
We are = we’re : chúng tôi là
They are = they’re : chúng nó là
You are = you”re : bạn là
It is = it’s : nó là
Check: R&R
*Dialogue build:
Lan Nam
Lan :Hi,I`m Lan
Nam :Hello, my name is Nam

+structure:
I am + (name)
My name is + (name)
*Phần dành cho lớp a2
He is/ She is/ It is/ They’re/ We’re….. + (name)
His name/ Her name/ It’s name/ Their name/ Our name is + (name)
*Practice:A4/p11Presentation:
+ Number: Phần dành cho lớp a 2
Oh
One
Two
Three Thirdteen
Four
Five fifteen
Six
Seven
Eight
Nine
Ten twenty
Thirty
fifty
+check: R&R
*Practice: dictation
-067 865247
-071 2505719
-08 2310678
-076 853547
-067 770584
*Homework :
-Learn by heart the new words
-Do exercise A1,A2 workbook
-Prepare the next lesson.
-give instructions
-word-> lesson
-introduces
-elicites and models
-writes


-checks
Meaning?
Use?
Form?
Pro?
(I’m, is=’s)
-T asks st
-asks ss to greet and introduce their name


-follows steps for presenting vocab


-sticks cards and gives instruction
-models
-reads

-checks and give marks to ss


-explains

-in group ss guess the word
-repeat individual/group
-tell meaning
-tell use
-tell form
-read
-st answers
-opened pair
-closed pair-follow t’s

-listen and write
-correct


-do at home

UNIT 1: GREETINGS

Date of teaching:……
Period: 03
Week:01
Lesson 2: How are you?-A 5,6,7.

* Objectives: By the end of the lesson ss will be able to ask and answer about health
* Ways of working : T-WC, pairwork,groupwork, individualwork.
* Materials: Teacher: textbook, poster, pictures
Students: textbook, notebook, pens, rulers.
* Language contents : -Grammar:How are you?
-Vocab:fine,to thank,Miss,Mr,Mrs
*Techniques: jumbled word,dictation,substitution.
* Procedures:

Time
 Contents
 Teacher’s
Students’

7’


15’


 
Gửi ý kiến