Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tranthi Tuyet
Ngày gửi: 15h:53' 06-03-2021
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
English test: Grade 6 Time: 45 mins
Full name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class :6. . .
I/ Choose the best answer (Chọn đáp án đúng) (2 pts):
1. What _____ your name? My name ____ Lan. A. is - are B. is – be C. is - is D. are - is
2. I live _____ a house. a. on b. in c. at d. into
3. What’s this? a. It’s a office b. It’s office c. It’s an office d. It’s offices
4. Where _____ he live? - He _____ in Hanoi.
a. do - lives b. does - lives c. does - live d. lives - does
5. Is that your classroom? - a. No, I’m not b. Yes, it is c, Yes, I am d. Yes, this is
6. This is _____ eraser. a. a b. the c. an d. X
7. _____ do you spell _____ name? - H - O – A, HOA
a. How - you b. How - your c. What - your d. Your - How
II/ Matching (Nối câu ở cột A với câu ở cột B) (2pts):
A
B
Bài làm

1. How are you?
2. What’s his name?
3. How many chairs are there?
4. What do they do?
5. Where do you live?
6. How old is your father?
7. Is that your pen?
8. How do you spell your name?
a. There are four
b. I live on Nguyen Hue Street
c. N - G - A
d. No. This is my pen
e. His name is Trung
f. Fine, thank you
g. He’s forty years old
h. They are doctors.
1 +
2 +
3 +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 +

III/ Change these sentences into plural form (Đổi các câu sau sang số nhiều) (2 pts):
1. What is that? It’s a pen. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. It is a couch. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. There is a lamp on the table. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. I am a nurse. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV/ Make questions for underlined words (Đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới (2pts):
1. Tom’s brother is twenty-two years old ? ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. There is a couch in the room. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Hung lives in the city. (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Thu’s father is an engineer. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Read the passage, then answer the questions (1pt):
My name is Nam. I’m twelve years old. There are four people in my family. We are in the living-room now. There is a table, a couch, a television, a bookshelf and there are two armchairs, three stools
 
Gửi ý kiến