Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 8 moi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần ngọc mai
Ngày gửi: 22h:18' 04-10-2019
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Pre date: December 15th 2017
Tea date: December 2017
Lesson 1: Review:
- Present simple.
- (not) adjective + enough + to- infinitive
I. Objectives:
- By the end of the lesson , Ss will be able to review the theory of the present simple tense : form, usage, meaning and (not) adjective + enough + to- infinitive.
- Doing some of exercises fluently.
II.Preparation:
- Teacher: Lesson plan, text book,workbook , book.
- Students: notebooks, EL books, exercise book....
III. Teaching procedure:
Class Organization:
-Cheking attendance: 8B:........
2. Oral test:
- T checks the preparation of Ss
3. Grammar review:
1. The present simple tense : thì hiện tại đơn .
a. Usage (Cách dùng )
- We use the present simple to talk about repeated actions or habits.
(Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành động lặp đi lặp lại hoặc những thói quen ).
Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.V
He always goes to school at 6 o’clock.
- We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing for a long time).
Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống cố định lâu dài ( tiếp tục trong thời gian dài).
Eg : she lives in HaNoi .
-We use the present simple to talk about general truths.
(Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những sự thật hiển nhiên )
- Eg : yellow leaves fall in the autumn.
b.Form (Hình thức) :
+ KĐ : S + V
S + V (s/es: ngôi thứ 3 số ít)
Động từ thêm es: tận cùng s,o, x, sh ch, còn lại thì thêm s
+ PĐ :
S + do/does + not + V.
+ NV:
....Do/does + S + V..?
*Trạng từ đi kèm:
Always( luôn luôn), often( thường),
usually/ generally( thường thường),
frequently( thường xuyên),
sometimes / occasionally, every( mọi, mỗi),
seldom / rarely (it khi, hiếm khi)
Once, twice, three times a day ( a week, a month...)
c.Notes :
- V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau động từ tận cùng là: O , S( sh ), X, Z, CH, Y.
- một số trạng từ thường sử dụng ở hiện tại đơn
Một, hai, hoặc ba lần trong 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng.....
* Cách phát âm.
- Tận cùng những âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th.... thì phát âm / s/.
- Tận cùng những âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce..... thì phát âm /iz/.
- Những âm còn lại thì phát âm /z/.
2. Cấu trúc “ enough to...”
a.Với tính từ:
* Trùng chủ ngữ:
S + tobe (not) + adj + enough + to V-if
Ex: She wasn’t old. She wasn’t in my class
→ She wasn’t old enough to be in my class.
He is strong. He can carry the box
=> He is strong enough to carry the box.
* Khác chủ ngữ:
S + tobe (not) + adj + enough+ for O + to V- if
Ex: The test is very easy. We can do it well.
→ The test is easy enough for us to do well.
b.Với danh từ:
S + V(s/es)+ (not) + enough + noun (+ for O) + to V- if
Ex: He has enough money to buy that big house.
c.Công thức tơng đơng:
S + tobe (not) + adj + enough + to V- if = S + tobe + too + adj (+ for O) + to V- if ( Qúa ... để làm gì?).
Ex: He is not old enough to be in my class = He is too young to be in my class.
N. Practise:
I- Find the word whose underlined part is pronounced diffirent from the
others .
1- a. sun b. fun c. pull d. hunt
2- a. tie b. sit c. bit d. hit
3- a. cave
 
Gửi ý kiến