Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tieng anh 9 sach cu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Nguyễn Hằng
Ngày gửi: 20h:36' 04-10-2020
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
Date of preparing: 16 /08/2015
Date of teaching :18/08/2015

REVIEW
I/ Objectives: Help ss revise the tenses which they have learnt
II/ Language contents:
1/ Structures: - simple past tense
simple present tense
present progressive tense
past progressive tense
near future
present perfect tense
reported speech
passive form
2/ Vocabulary:
III/ Teaching aids: Subboard, textbook
IV/ Procedures:

Teacher & Ss’ activities
Contents

1/ Warm up:
T: Devide the class into 2 groups then ask them to write the past form of the following verbs
Ss: Write
T: Remark
2/ Presentation & 3.Practice
T: Introduce the tenses
Ss: Listen
T: Call 1 student say tenses again
Ss: Say
T: Present the simple present tense
Ss: Listen and copy
T: Give the form and ask ss to give examples
Ss: Give out

T: Present the present progressive tense
Ss: Listen and copy
T: Give the form and ask ss to give examples
Ss: Give outT: Present the simple past tense
Ss: Listen and copy
T: Give the form and ask ss to give examples
Ss: Give out

T: Present the past progressive tense
Ss: Listen and copy
T: Give the form and ask ss to give examples
Ss: Give out
T: Present the simple future tense
Ss: Listen and copy
T: Give the form and ask ss to give examples
Ss: Give out
T: Present the near future tense
Ss: Listen and copy
T: Give the form and ask ss to give examples
Ss: Give out

T: Present the present perfect tense
Ss: Listen and copy
T: Give the form and ask ss to give examples
Ss: Give out
T: retell sts about the reported speech
Ss: give example

Ss: give example about passive voice
T: remark, retell passive form4.Production:
T: Ask ss to complete the blanks with the suitable verbs
Ss: Copy

Ss: Change the sentences into passive

Ss: Change the sentences into reported speech:

5.Homework:
+ complete the exercises
+ prepare unit 1 : getting started + Listen and read

Write the past form of the following verbs
go - went have – had
play – played swim – swam
visit – visited eat - ate
break – broken sit - sat
write – wrote say - said
1. The simple present tense :
Form : (+ ) S + V
( + ) S + V ( s/es) + O
Ex : She often goes to school in the afternoon
They are students.
( -) S + do/ does + not + Vinf
ex: She doesn’t go to school
( ?) Do/Does + S + Vinf
2. The present progressive tense :
Form : S + Be (am / is/ are) + V-ing
Ex: They are playing football.
S+ Be (am / is/ are) + not + V-ing
Ex: They are not playing football.
Am / Is/ Are + S + V-ing?
Ex: Is she listening to music?
3. The past simple tense :
Form : S + V2 / V-ed + O
Ex : We watched a good film yesterday.
S + did + not + Vinf
ex: I didn’t watch TV last night
Did + S +Vinf ?
ex: Did she go to school?
4. The past progressive tense :
Form : S + Be (was / were) + V-ing
Ex : While my mom was watching Tv, my dad was reading a newspaper.
S + Be (was / were) + not + V-ing
Be (was / were) + S + V-ing ?


5. The simple future tense :
Form : S + will / shall + V-inf
Ex : We will visit my grandparents next month.
S + will / shall + not + V-inf
Will / Shall + S + V-inf ?
6. The near future tense :
Form : S + be going to + V-inf
Ex : My friends are going to visit Hue on this summer

7. The present perfect tense
Form: S + have / has + V3ed
ex: We have learnt English since 1990
S + have / has
 
Gửi ý kiến