Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh. Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Bính (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 02-10-2021
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 5
Part II-Reading and Writing (Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên: ……………………………………..Số báo danh:.................
Lớp: …………… Trường:……………………………………………...
(----------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm phần reading and writing

Bằng số:

Bằng chữ:

Người chấm số 1 (Ký, ghi rõ họ, tên)


Người chấm số 2 (Ký, ghi rõ họ, tên)

Part A. Reading (20 minutes)
- Phần Reading: Mỗi đáp án đúng được 1,25đ
Question 1. Look and read. Choose the correct words and put them in the lines. (6,25 p)

a monkey
 
a whale

a giraffe


 
 

a lion
a bear
a dolphin

1. This animal is very tall and has a long neck.
a giraffe

2. This strong animal is black, brown or white and can stand on two legs.  

a bear

3. This animal lives in hot countries. It has a long tail, big teeth and eats meat.
a lion

4. This animal is good at climbing and likes eating bananas.

5. This is the biggest animal in the world. It lives in the sea.
a monkey

a whale

Question 2. Read the passage and tick True (T) or False (F). (6,25 p)
The birthday pirate
Last weekend, Bill, Jane and their parents went to the sea for Bill`s birthday. It was sunny at the beach. The children played badminton with their father. Mum put a picnic on a red blanket. The family sat on the blanket and ate their lunch. They gave Bill a birthday cake and they sang a birthday song. After their food, mum and dad slept. The children were not tired. They wanted to play in the sea. Jane jumped and ran in the water and Bill played with his toy boat. Then they saw a pirate. He had a green parrot on his shoulder. The pirate said "Hello! would you like a ride in my boat?" The children said "Yes, please!"The pirate took them to an island. They climbed trees and played. The pirate gave them some coconuts. Then he took them back to their parents. Bill said "That was the best birthday! Thank you!"

 T F

1. Last weekend, Bill went to the beach with his family for his birthday.


2. They ate lunch in a restaurant near the beach.


3. Bill did not have a birthday cake.


4. Jane and Bill saw a pirate with a green parrot on his shoulder.


5. The pirate gave Bill a toy boat for his birthday.Question 3. Put the following sentences in the correct position to make a complete dialogue. (6,25 p)
Lan: Hi, Nam. How was your trip home?
Nam:(1) Hi, Lan. It was good, thanks. Do you have school today, Lan?
Lan:(2) Yes, I do.
Nam:(3) How many lessons do you have today?
Lan:(4)a. I have four: Maths, English, Music and PE. How about you? Do you have school today?
Nam:(5) Not today, but tomorrow. I am still on holiday!

a. I have four: Maths, English, Music and PE. How about you? Do you have school today?

b. How many lessons do you have today?

c. Not today, but tomorrow. I am still on holiday!

d. Hi, Lan. It was good, thanks. Do you have school today, Lan?

e. Yes, I do.


Question 4. Read and complete using the words on the box. There is one example. (6,25 p)
Mai usually goes to (0) school in the morning. Yesterday, she did not go to school because it was (1) Sunday She went shopping with her (2) parents after breakfast. They shopped for food and drink and a lot of things for the (3) family. In the afternoon, the family visited her (4) grandparents in the countryside. The grandparents were very happy to see them. Her family enjoyed their day in the countryside and went back home in the (5)............................... Next week, they will visit their grandparents again.
parents
evening

 
Gửi ý kiến