Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TIÊNG ANH7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị bích ngọc
Ngày gửi: 21h:35' 22-11-2015
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Trâm)
Question: 1.When’s Nga’s birthday?
2.What does Nga want Lan to do?
3.What does Nga want to do after lunch?
4.Does Hoa come to Nga’s house for lunch? Why?
Answer:
a)It’s on Sunday.
b)She wants Lan to go to her house for lunch.
c)She wants to go to the movies.
d)No, because she’s going to a wedding.
picture a. A: would you like to play soccer with me?
B: Ok. What time?
A: About 3 p.m.
B: I’ll be there.
A: I’ll see you at the stadium.
Picture b A: would you like to have dinner at my house on Sunday?
B: I’m not sure. I will call you tomorrow.
A OK.
B: Thanks for inviting me.
A: It’s my pleasure
picture c: A: Would you like to go swimming tomorrow?
B: I’d love to. That’s a good idea. Where will we meet?
A: At my house.
B: Ok, see you tomorrow.
picture d: A: Would you like to play computer games now?
B: I’m sorry I can`t. I have to go to the library.
A: That’s too bad.
B: Sorry, I can’t come. Thanks anyway.
A: You’re welcome.

Question: 1.When’s Nga’s birthday?
2.What does Nga want Lan to do?
3.What does Nga want to do after lunch?
4.Does Hoa come to Nga’s house for lunch? Why?
Answer:
a)It’s on Sunday.
b)She wants Lan to go to her house for lunch.
c)She wants to go to the movies.
d)No, because she’s going to a wedding.
picture a. A: would you like to play soccer with me?
B: Ok. What time?
A: About 3 p.m.
B: I’ll be there.
A: I’ll see you at the stadium.
Picture b A: would you like to have dinner at my house on Sunday?
B: I’m not sure. I will call you tomorrow.
A OK.
B: Thanks for inviting me.
A: It’s my pleasure
picture c: A: Would you like to go swimming tomorrow?
B: I’d love to. That’s a good idea. Where will we meet?
A: At my house.
B: Ok, see you tomorrow.
picture d: A: Would you like to play computer games now?
B: I’m sorry I can`t. I have to go to the library.
A: That’s too bad.
B: Sorry, I can’t come. Thanks anyway.
A: You’re welcome.

.

Question: 1.When’s Nga’s birthday?
2.What does Nga want Lan to do?
3.What does Nga want to do after lunch?
4.Does Hoa come to Nga’s house for lunch? Why?
Answer:
a)It’s on Sunday.
b)She wants Lan to go to her house for lunch.
c)She wants to go to the movies.
d)No, because she’s going to a wedding.
picture a. A: would you like to play soccer with me?
B: Ok. What time?
A: About 3 p.m.
B: I’ll be there.
A: I’ll see you at the stadium.
Picture b A: would you like to have dinner at my house on Sunday?
B: I’m not sure. I will call you tomorrow.
A OK.
B: Thanks for inviting me.
A: It’s my pleasure
picture c: A: Would you like to go swimming tomorrow?
B: I’d love to. That’s a good idea. Where will we meet?
A: At my house.
B: Ok, see you tomorrow.
picture d: picture d: A: Would you like to play computer games now?
B: I’m sorry I can`t. I have to go to the library.
A: That’s too bad.
B: Sorry, I can’t come. Thanks anyway.
A: You’re welcome.

.

Question: 1.When’s Nga’s birthday?
2.What does Nga want Lan to do?
3
 
Gửi ý kiến