Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiểu học Bài KT môn toán + tiếng việt cngd

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Huế
Ngày gửi: 13h:59' 14-10-2018
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017- 2018
MÔN TOÁN LỚP 1
(Thời gian làm bài 40 phút)


Họ tên học sinh: ..........................................................................................................
Lớp: 1............. Trường Tiểu học Ninh phúc
Họ, tên giáo viên coi kiểm tra
Họ, tên giáo viên chấm bài kiểm tra

...........................................................................................
...........................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................


Điểm bài kiểm tra
Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................Bài 1: (1 điểm) Cho các số: 0; 7; 3; 10; 5; 9
a, Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
………………………………………………………………………………………
b, Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.
………………………………………………………………………………………..
Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau

...................
1
...................

...................
9
...................


Bài 3: (2 điểm) Tính:

7 + 3 = 5 + 4 + 0 =
8 – 5 = 7 – 7 + 10 =
Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =
7 + 1 …. 8 6 - 4 … 2 + 5
4 …. 6 - 4 7 + 0 ... 5 - 0
Bài 5: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp
a, Có : 8 quả bóng b,Có : 7 viên bi
Thêm : 2 quả bóng Cho : 4 viên bi
Có tất cả :……. quả bóng ? Còn lại : ... viên bi ?
Câu 6:( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a, Que tính dài độ .............gang tay em.
b, Bàn ngồi học ở lớp dài độ ........... sải tay em.
Bài 7: (1 điểm) Số
Trong hình bên có:
- Có ……. hình tam giác


PHÒNG GD& ĐT TP NINH BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC

HƯỚNG DẪN
CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN- LỚP 1 Năm học 2017 – 2018Câu 1. (1 điểm)
HS xếp đúng các số thích hợp mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
Câu 2. (2 điểm) Mỗi ý làm đúng được 0,5 điểm.
Câu 3. (2 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
Câu 4. (1 điểm)
Điền đúng dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm, mỗi ý cho 0,25 điểm.
Câu 5. (2 điểm)
Mỗi ý viết được phép tính đúng 1 điểm
Câu 6. (1 điểm)
Điền được mỗi ý đúng 0,5 điểm.
Câu 7( 1 điểm)
Viết đúng số hình tam giác 1 điểm.

PHÒNG GD& ĐT TP NINH BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC

MA TRẬN BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN- LỚP 1
Năm học 2017 – 2018Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

So sánh các số, sắp xếp thư tự các số. Cộng trừ trong phạm vi 10 và điền dấu phép tính.
Số câu

1

2

14

Viết phép tính thích hợp
Số câu1

1

Đại lượng và đo đại lượng
Số câu

11

Hình học
Số câu1

1

Tổng
Số câu

1

3

2

1

7Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

So sánh các số, sắp xếp thư tự các số. Cộng trừ trong phạm vi 10 và điền dấu phép tính.
Số câu

1

2

14


Số điểm

2,0

2,0

2
 
Gửi ý kiến