Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm chữ số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Nga
Ngày gửi: 08h:36' 28-10-2016
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người

Toán
Tiết 09: tìm chữ số
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
Tìm đợc giá trị của các chữ số thay cho chữ trong từng biểu thức.
2. Kĩ năng:
Rèn HS vận dụng cấu tạo số vào dạng bài tìm chữ số.
3. Thái độ:
Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học.
II. Chuẩn bị
1 Giáo viên: Bài soạn
2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập
III.Các hoạt động dạy - học
Bài 1: Tìm a, b, c d
abc= bc x37
a x100+bc=bc x37
a x100 =bc x36 (bớt 2 vế bc)
a x25 = bc x 9 (chia 2 vế cho 4)
bc = a x25:9
Vì 25 không chia hết cho 9 nên a x25 phải chia hết cho 9. Vậy a=9
Thay a=9 ta có bc= 9 x25 :9
bc = 25
Ta có giá trị của các chữ số là: a=9; b=2; c=5
TL: 925=25 x 37

abc =7 x bc
a x 100+bc = 7x bc
a x100 = bcx6 (bớt 2 vế bc)
a x50 = bc x 3(chia 2 vế cho 2)
bc = a x50:3
Vì 50 không chia hết cho 3 nên a x50 phải chia hết cho 3. Vậy a =3.
Thay a=3 ta có bc=3 x 50:3
bc= 50
Ta có giá trị của các chữ số là: a=3; b=5; c=0
TL: 350 = 7x50

ab=ba x3+5
a x10+b=(b x10+a) x3+5
a x10+b=b x30+a x3+5
a x7=b x29+5(bớt 2 vế a x3+b)
Ta thấy a x7 LN cũng chỉ bằng 9x7=63. Vậy bx29+5 LN chỉ bằng 63 nên b chỉ có thể là 2;1;0.
+ Nếu b=0 ta có a x7=29x0+5 (loại)
+ Nếu b=1 ta có a x7=29x1+5(loại)
+ Nếu b=2 ta có a x7=29x2+5=63
Hay a x7=63 nên a=9
Ta có giá trị của các chữ số là: a=9; b=2
TL: 92=29x3+5

abcdx81=33abcd
abcdx81=330000xabcd
abcdx80=330000(bớt hai vế abcd)
abcd=330000:80
abcd=4125
Ta có giá trị của các chữ số là: a=4; b=1; c=2; d=5


Bài về nhà
Tìm a, b, c
a) 8ab:ab=17
b) 15abc:abc=121
c) aba xaa=aaaa
Bài giải

8ab=17xab
800+ab=17xab
800 =abx16( bớt hai vế ab)
ab= 800:16
ab= 50
15abc=121xabc
15000+abc=abcx121
15000=abcx120( bớt hai vế abc)
abc= 15000:120
abc= 125
aaaa:aa=aba
aaaa:aa=101
Vậy a=1; b=0

Toán
Tiết 11: tìm chữ số
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
Tìm đợc giá trị của các chữ số thay cho chữ trong từng biểu thức.
2. Kĩ năng:
Rèn HS vận dụng cấu tạo số vào dạng bài tìm chữ số.
3. Thái độ:
Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học.
II. Chuẩn bị
1 Giáo viên: Bài soạn
2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập
III.Các hoạt động dạy - học
Bài 1:Tìm a, b, c biết
 
Gửi ý kiến