Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tin 7 hki

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Kim Tuyến
Ngày gửi: 21h:25' 13-12-2016
Dung lượng: 258.0 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TIN HỌC 7
Năm học 2016 – 2017
Thời gian làm bài: 45p

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1.Chương trình bảng tính

Biết nhập, lưu kết quả
Biết ưu điểm của việc lưu thông tin dưới dạng bảng.


Số câu


2- c2,

1- c13

Số điểm
Tỉlệ%


0, 5đ
5%

0,25đ
2,5%0,75đ
7,5%

2.Thành phần và dữ liệu trên trang tính
Biết địa chỉ ô, khối
Biết kí tự đặc biệt trong ô tính


Số câu
2

1

3

Số điểm
Tỉ lệ%
0, 5đ
5%

0,25đ
2,5%

0,75đ
7,5%

3.Tính toán trên trang tính
Biết cách nhập công thức
Biết ô hiện hành
Biết phân biệt công thức
Thiết lập công thức để tính toán
Số câu
1

1

2

2

6

Số điểm
Tỉ lệ%
0,25
2,55%

0,25đ
2,5%

0,5đ
5%


0,5
5%

1,5đ
15%

4.Sử dụng các hàm để tính toán
Biết sử dụng hàm

Biết nhập công thức
Biết giá trị của hàm.

Biết thiết lập hàm để tính toán thực tế


Số câu
1


2
 2


1
6

Số điểm
Tỉ lệ%
0,25đ
2,5%0,5đ
5%
0,5
5%2đ
40%
3,25đ
32,5%

5.Thao tác với bảng tính

Biết copy công thức, nội dung ô tính. Hiểu lênh copy và cut
Biết chèn thêm cột, hàng
Biết vận dụng thao tác sửa nhanh dữ liệu


Số câu


1
1
1


1
4

Số điểm
Tỉ lệ%


0,25đ
2,5%
1
10%
0,25đ
2,5%2đ
20%
3,5đ
35%

6.Phần mềm Typing test
Biết học gõ phím thông qua các trò chơi
Số câu
11

Số điểm
Tỉ lệ%
0,25đ
2,5%0,25đ
2,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ%
6
1, 5đ
15%
8
2,75đ
27,5%
5
1,25đ
12,5%
4
4.5đ
45%
23
10đ
100%


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC 7
Năm học 2016 – 2017
Thời gian làm bài: 45 phút
PHẦN LÝ THUYẾT
I.Trắcnghiệm: ( 5điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu1. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:
A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán còn chậm
C. Khó khăn khi so sánh D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi và so sánh.
Câu 2. Nhập dữ liệu vào thành phần nào trên trang tính:
A. Hàng B. Ô
C. Cột D. Khối .
Câu 3 . Địa chỉ của một ô là:
A. Tên cột mà ô đó nằm trên đó B. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên
C. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó D. Tên khối mà ô đó nằm trên.
Câu 4. Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2.
A. = (A2 + D2) x E2; B. = A2 * E2 + D2
C. = A2 + D2 * E2 D.
 
Gửi ý kiến