Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tin học 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Tươi
Ngày gửi: 05h:39' 24-01-2018
Dung lượng: 35.4 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HSG MÔN TIN 7. PHẦN LÝ THUYẾT
Câu 1: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô A2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
A. =C2+D4*A2 ; B. =(C2+D4)xA2 C. =A2*(D4+C2); D. =(C2+D4)A2
Câu 2: Hãy cho biết kết quả của công thức =AVERAGE(10,20,3,7)?
A. 5; B. 10 ; C. 15 ; D. 1
Câu 3: Ở chế độ ngầm định dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề nào?
A. Phải ; B. Trái ; C. Giữa ; D. Tất cả đúng
Câu 4 : Trong ô A1 có công thức =C1+B3 . Công thức sẽ như thế nào nếu ta sao chép ô A1 sang ô C3?
A. =E3+D5 ; B. =C3+B3 ; C. =C3+B5 ; D. =E1+D3
Câu 5: Khi lọc dữ liệu xong, để hiển thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục làmviệc với AutoFilter ta dùng lệnh :
A. Data → Filter
B. Data → Filter và nháy chuột xóa đánh dấu AutoFilter
C. Data → Filter → Advanced Filter
D. Data → Filter → Show All
Câu 6: Để xem trước khi in, em sử dụng nút lệnh:
A. Print Preview ; B. Print ; C. Research ; D. Find
Câu 7: Nếu khối A2:A5 lần lượt chứa các số 2, 3, 4, 5 thì: =SUM(A2:A5,3) cho kết quả là:
A. 11; B. 4 ; C. 10 ; D. 17
Câu 8: Trong bảng tính Excel, giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 10. Khi đó công thức=MAX(MIN(A2,B8,7), 9) cho kết quả là:
A. 9 ; B. 7 ; C. 5 ; D. 10
Câu 9: Trong các công thức để tính trung bình cộng dữ liệu trong khối A1:A5, công thức nào viết sai
A. =Average(a1:a5)
B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5
D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5
Câu 10: Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% . Công thức nào sau đây viết sai?
A. = SUM(E3,F7)*10%.
B. =SUM(E3:F7)*10%
C. = (E3 + F7)*10%
D. =E3*10% + F7*10%
Câu 11: Nếu sao chép công thức trong ô D4 sang ô E5 trong bảng dưới đây, thì giá trị của ô E5 là:

A
B
C
D
E
F

1
1
5
9
2
3
4
7
34=SUM(A1:B1)56A. 6 ; B. 11 ; C. 7 ; D. 14
Câu 12: Nếu sao chép công thức trong ô D4 sang ô E3 trong bảng dưới đây, thì giá trị của ô E3 là.

A
B
C
D
E
F

1
1
5
9
2
13
4
7
34=MAX(A1:C1)56
A. 13 ; B. 9 ; C. 1 ; D. #REF!
Câu 13: Nếu di chuyển công thức trong ô D4 sang ô E3 trong bảng dưới đây, thì giá trị của ô E3 là.

A
B
C
D
E
F

1
1
5
9
2
14
4
3
34=AVERAGE(A1:C1)56
A. 3
B. 7
C. 6
D. #REF!
Câu 14: Nếu sao chép công thức trong ô E4 sang ô F3 trong bảng dưới đây, thì giá trị của ô F3 là
A
 
Gửi ý kiến