Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TKB GV chuyên NH 2020-2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường TH Hùng Vương
Ngày gửi: 08h:56' 09-04-2021
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
THỜI KHÓA BIỂU - GV CHUYÊN THỜI KHÓA BIỂU - GV CHUYÊN
NĂM HỌC: 2020-2021 NĂM HỌC: 2020-2021
GV BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 GV BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 X 4/2 X 3/1 X 1 X X
SÁNG 2 5/1 4/2 3/5 5/2 3/1 SÁNG 2 2/3 X
3 5/2 3/3 5/4 3/4 3/2 ANH 3 2/2 X
TIN 4 3/2 3/3 5/4 3/4 4/1 4 2/2 5/2
VÂN 1 4/4 4/5 5/3 4/3 4/1 THẢO 1 2/1 5/2 2/3 5/1 5/1
CHIỀU 2 4/4 4/5 5/3 4/3 CHIỀU 2 2/1 5/2 2/3 5/1
3 3/5 3/6 3/6 5/1 3 2/2 5/1 2/1 5/2
1 4/1 2/1 X X 1 1/1 1/4 X
SÁNG 2 5/2 X 3/2 5/4 SÁNG 2 1/4 1/2 5/3
TD 3 2/2 2/3 3/3 2/5 ANH 3 4/3 1/3 5/3
4 2/2 2/3 2/1 2/4 4 4/3 4/3 4/5
KHANH 1 3/1 5/3 2/5 3/3 4/4 MY 1 1/3 5/4 4/5 5/4 4/5
CHIỀU 2 3/1 5/3 2/4 5/2 CHIỀU 2 1/1 5/4 4/5 5/4
3 4/1 5/4 4/4 3/2 3 1/2 5/3 5/3 4/3
1 3/5 3/5 3/4 X 1 X 3/4 2/4
SÁNG 2 3/6 3/6 3/4 4/2 SÁNG 2 3/4 3/4 2/4
TD 3 1/6 4/5 5/1 4/3 ANH 3 4/2 4/1 4/4
4 X 4/5 4/2 5/1 4 4/2 4/1 3/5
HẢI 1 1/2 1/1 1/3 1/5 THỦY 1 3/5 3/4 4/4 4/2
CHIỀU 2 1/4 1/1 1/3 1/5 CHIỀU 2 3/5 4/1 4/4 4/2
3 1/4 1/2 4/3 1/6 3 4/4 4/1 2/4 3/5
1 X 5/2 4/2 1/5 1 X 3/3 3/2
SÁNG 2 X 1/2 4/1 5/3 SÁNG 2 3/6 3/3 3/2
MT 3 3/3 1/3 3/2 2/4 ANH 3 1/5 3/1 3/3
4 3/4 5/1 3/1 4/4 4 1/6 3/2 3/3
LÀO 1 2/2 2/5 2/1 1/6 UYÊN 1 1/5 3/6 3/6 3/2
CHIỀU 2 2/3 3/6 4/3 3/5 CHIỀU 2 1/6 2/5 3/6 3/1
3 1/1 4/5 1/4 5/4 3 3/1 2/5 2/5 3/1
1 2/2-TV.ÔN 3/1-ĐĐ 2/1-ĐĐ 1 3/6 4/1 2/5-VHĐ
SÁNG 2 2/2-VHĐ 3/1-TC 2/1-TC SÁNG 2 3/5-VHĐ 4/2 4/5
ĐĐ-KT 3 2/1-TV.ÔN 3/1-VHĐ 2/1-TV.ÔN ÂN 3 4/4 4/3 3/6-VHĐ
4 3/1-TV.ÔN 3/2-VHĐ X 4 X 1/1 2/4-VHĐ
LỆ 1 4/1-ĐĐ 4/1-VHĐ 4/3-VHĐ 5/2-VHĐ YẾN 1 1/6 1/2 1/4 3/5
CHIỀU 2 4/1-KT 5/1-VHĐ 2/1-VHĐ 3/3-VHĐ CHIỀU 2 1/5 1/2-ÂNCS 1/4-ÂNCS 1/6-ÂNCS
3 2/3-TV.ÔN 3/4-VHĐ 2/3-VHĐ 4/2-VHĐ 3 1/3 1/1-ÂNCS 1/3-ÂNCS 1/5-ÂNCS
1 1 X 5/4 X
SÁNG 2 SÁNG 2 2/5 5/4-VHĐ 2/1
3 ÂN 3 2/4 4/4-VHĐ 2/2
4 4 5/3 5/3-VHĐ 2/3
KNS 1 1/1-1/4 THUẬN 1 2/3-ÂNCS 5/1 2/4-ÂNCS 3/1
CHIỀU 2 1/2-1/3 CHIỀU 2 2/2-ÂNCS 3/4 2/5-ÂNCS 3/2
Ý 3 1/5-1/6 3 2/1-ÂNCS 5/2 4/5-VHĐ 3/3
1 Phụ đạo khối 5 vào thứ 7 1 Phụ đạo khối 4 vào thứ 7
THỦY SÁNG 2 MAI SÁNG 2
3 3


 
Gửi ý kiến