Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TKB học kỳ 2-lần 2-Thực hiện từ 9/1/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:08' 09-01-2017
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH I THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 Thực hiện từ ngày 09 tháng 01 năm 2017
LỚP G.V THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
C.N Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
10A1 Tài GD.TT Toán CNghệ Anh Sử TD Lý Anh Văn Văn Toán Địa Lý TD Văn CNghệ Hóa Lý Sử Tin Toán Toán CD Anh Tin Sinh QP Hóa Toán GD.TT
10A2 Cảnh GD.TT Hóa Toán TD Lý Toán Lý Tin Anh CNghệ QP Văn Anh Tin CNghệ TD Anh Văn Văn Sử Địa CD Sinh Toán Toán Lý Toán Sử Hóa GD.TT
10A3 DũngH GD.TT Hóa Sử Lý CNghệ Lý Toán Văn Văn Sinh Lý Tin Anh Toán Toán CD Tin TD Toán Văn Địa TD Anh CNghệ Toán QP Sử Anh Hóa GD.TT
10A4 Huy GD.TT Lý Toán Anh Sinh TD CNghệ Anh Toán Tin TD CD Văn Văn Hóa Lý Sử Anh Tin Toán Văn QP Hóa Toán Toán Sử Địa CNghệ Lý GD.TT
10A5 ThúySI GD.TT Sinh Lý Anh CD Lý Sử TD Toán Toán Tin Toán CNghệ Văn Anh Sử Văn Văn QP Toán Anh Hóa Toán Tin CNghệ Hóa Địa Lý TD GD.TT
10A6 M.Tuấn GD.TT Toán Lý Sử Văn Địa CD Hóa Tin Anh Văn Văn TD Anh Lý Toán Toán CNghệ TD Hóa Toán Lý CNghệ Anh Tin Sử Sinh QP Toán GD.TT
10A7 Vân GD.TT Sử Văn Toán Toán Hóa Văn Sinh Lý Anh Địa Văn Sử Tin Anh TD QP Toán Anh CNghệ CD Văn Văn Lý CNghệ Địa TD Tin Hóa GD.TT
10A8 Liễu GD.TT Anh QP Lý Sử Anh Toán Văn CNghệ Tin Hóa Lý Văn Toán Toán Địa CD Sử Tin Toán TD Anh CNghệ Văn Văn TD Hóa Sinh Anh GD.TT
10A9 NhungT GD.TT Toán Hóa TD Sử Văn Văn Anh Tin Lý Văn Anh CD TD CNghệ Toán Toán Hóa Sinh CNghệ QP Địa Anh Sử Lý Anh Tin Văn Toán GD.TT
10A10 Đặng GD.TT Văn Văn Tin Hóa CD QP Sử TD CNghệ Toán Toán Hóa Anh Tin Anh Toán Văn Sử Lý Anh Địa TD Sinh CNghệ Toán Lý Anh Văn GD.TT
10A11 Mai GD.TT Văn Toán CD Anh TD Tin Lý Hóa Sử Hóa Sinh CNghệ Anh Sử Địa Tin QP CNghệ Anh Toán Toán Anh Văn Văn Lý TD Toán Văn GD.TT
10A12 Minh GD.TT Văn Địa CNghệ Hóa Tin Anh CNghệ Sử Lý CD Anh Hóa Tin Toán QP Anh TD Toán Toán Sinh Sử Văn Văn Anh TD Lý Toán Văn GD.TT
11A1 Nguyên GD.TT Toán Anh Sinh Lý TD Địa Sử CNghệ CD Toán Hóa Anh Lý Hóa Toán Toán Anh Văn Hóa TD QP Tin CNghệ Văn Văn Lý Toán GD.TT
11A2 Tình GD.TT Toán Sử Sinh CNghệ Toán Anh QP Tin Lý Văn Lý CD Hóa TD Anh CNghệ Toán Toán Địa Lý TD Hóa Anh Văn Văn Hóa Toán GD.TT
11A3 Chung GD.TT Lý Toán Hóa Tin QP TD Sử Toán Toán Văn Văn Lý Hóa Toán CD Văn Hóa Anh TD Sinh Anh Địa CNghệ CNghệ Anh Toán Lý GD.TT
11A4 Vinh GD.TT Lý Địa Hóa Anh Toán Anh Lý Sinh Văn Sử QP TD Hóa CNghệ Toán TD CD Anh Văn Văn Tin Toán Toán Toán CNghệ Hóa Lý GD.TT
11A5 Thảo GD.TT Địa Tin QP Sử Anh CD Văn Hóa Toán TD CNghệ Anh Hóa Anh TD CNghệ Toán Lý Văn Văn Toán Hóa Lý Toán Toán Lý Sinh GD.TT
11A6 Hân GD.TT Toán Toán Tin Lý Lý Văn Văn Hóa Tin CD TD QP Toán Anh Hóa TD Anh Lý Sinh Toán Hóa Địa CNghệ Anh Văn Sử CNghệ Toán GD.TT
11A7 Hợp GD.TT Sử Lý Toán Toán Tin Lý Văn Văn Hóa QP TD Hóa Anh Tin CD Địa Lý Hóa CNghệ Anh Văn TD Sinh Toán Anh Toán Toán CNghệ GD.TT
11A8 ThủySU GD.TT Sử Hóa Lý Tin Văn Địa CNghệ Toán Toán Địa Văn Văn TD Anh Văn Tin QP Anh Hóa CD Sinh CNghệ TD Anh Toán Lý Văn Sử GD.TT
11A9 Thanh Đ GD.TT Địa Văn CNghệ Anh Hóa Anh Tin Toán Toán TD CD Anh Văn Lý Tin CNghệ Toán QP Anh TD Hóa Lý Toán Toán Văn Văn Sử Sinh GD.TT
11A10 Đ. Lan GD.TT Anh CNghệ Văn Văn Sử Hóa Địa Anh Văn Toán Toán Tin Anh Hóa Lý Sinh Anh Tin CNghệ Văn Toán Toán TD CD Toán Lý TD QP GD.TT
11A11 Đ.Hoa GD.TT Văn TD Toán Toán Địa CNghệ Anh CD Hóa Lý CNghệ Toán Tin Anh Toán Văn Văn Anh Tin Hóa TD Anh Lý Sử QP Sinh Toán Văn GD.TT
12A1 Hùng GD.TT Toán Anh Sinh Lý Toán Lý TD CD Anh Tin Lý Văn Văn CNghệ Sinh Sử Địa TD Hóa Toán Toán Tin QP Anh Địa Hóa Văn Toán GD.TT
12A2 HảiT GD.TT Toán TD Hóa Sinh Anh Toán Lý Sử CD TD Địa Tin QP Hóa Văn Sinh Anh CNghệ Lý Toán Toán Lý Văn Văn Tin Anh Địa Toán GD.TT
12A3 HàT GD.TT Toán Hóa Anh Văn Sinh TD Lý Toán Toán CD TD Địa Sử Anh Tin Lý Sinh Hóa Anh CNghệ Địa Toán Văn Văn Lý Tin QP Toán GD.TT
12A4 ThúyLI GD.TT Lý Toán Tin Địa QP Anh Toán Sinh Sử Hóa Anh TD Địa Văn Toán Toán Lý Văn Văn Tin CNghệ CD TD Sinh Anh Hóa Toán Lý GD.TT
12A5 Lê GD.TT Sinh Tin Toán Văn Toán Toán Anh Văn Văn Lý QP Sử Địa CNghệ Toán TD CD Anh Hóa TD Anh Hóa Tin Lý Lý Địa Toán Sinh GD.TT
12A6 NhungĐ GD.TT Địa Lý Văn Văn CD Anh TD Toán Toán Anh Tin Lý Sinh Hóa QP Lý Tin CNghệ Sử Toán Toán TD Anh Hóa Sinh Văn Hóa Địa GD.TT
12A7 Dương GD.TT TD Sinh Địa Hóa Anh Sử Toán Lý CNghệ Lý Sinh Tin Toán Toán Anh Địa Hóa Văn Văn Toán CD QP Lý Hóa Tin Văn Anh TD GD.TT
12A8 Luyện GD.TT Sử Toán TD Hóa Văn Tin CD Anh Sinh Văn Văn Toán Toán Địa TD QP Anh Sinh Lý Hóa Anh Tin CNghệ Lý Văn Văn Địa Sử GD.TT
12A9 Hiền GD.TT Toán Văn Sử Sinh CD Văn QP TD Anh Sinh Anh CNghệ Văn Văn Lý Hóa Anh TD Tin Toán Toán Địa Anh Tin Hóa Lý Địa Toán GD.TT
12A10 Tiên GD.TT Văn Văn Toán Anh Lý Toán Văn Anh Hóa Sinh
 
Gửi ý kiến