Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TKB TUẦN 3 NĂM HỌC 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Huy
Ngày gửi: 21h:09' 16-09-2015
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT THANH NƯA

"THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2015 - 2016
TUẦN 03 (Thực hiện từ 31/8 đến 5/9/2015)"

THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11B1 11B2 11B3 12C1 12C2 12C3 12C4
"Thứ 2
31/8" 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 HOA-Anh(hoa) NN-Huong TOAN-Phuong TIN-Nga TOAN-Quy NN-Anh HOA-Hoang LY-Hong(li) TOAN-Long DIA-Kim TOAN-Hai SINH-Thao
3 TOAN-Chinh LY-Thuy TOAN-Phuong NN-Huong TOAN-Quy LY-Hong(li) TIN-Huong(tin HOA-Hoang TOAN-Long SU-Hang TOAN-Hai LY-Chien
4 TIN-Nga HOA-Linh HOA-Tung HOA-Anh(hoa) LY-Hong(li) GDCD-Hong TOAN-Chinh NN-Anh HOA-Hoang TOAN-Quy LY-Chien TOAN-Long
5 LY-Thuy VAN-Thai NN-Dao LY-Chien HOA-Linh HOA-Phuong(ho NN-Huong TOAN-Phuong SINH-Yen VAN-Van SU-Tuan HOA-Hoang
"Thứ 3
1/9" 1 NN-Dao NN-Huong VAN-Trieu TOAN-Chinh VAN-Thai NN-Anh VAN-Van HOA-Hoang TOAN-Long TIN-Huong(tin GDCD-Hong SU-Tuan
2 VAN-Huyen TOAN-Chinh VAN-Trieu NN-Huong TIN-Nga TOAN-Hai VAN-Van NN-Anh NN-Dao HOA-Phuong(ho DIA-Kim GDCD-Hong
3 VAN-Huyen SINH-Thao TIN-Nga SINH-Yen NN-Huong HOA-Phuong(ho TOAN-Chinh VAN-Thai LY-Thuy NN-Anh HOA-Anh(hoa) VAN-Van
4 TOAN-Chinh TIN-Nga TOAN-Phuong SU-Hang TOAN-Quy DIA-Kim NN-Huong VAN-Thai VAN-Huyen SINH-Yen SINH-Thao VAN-Van
5 HOA-Anh(hoa) SU-Hang LY-Chien VAN-Thai SINH-Yen VAN-Van LY-Hong(li) TIN-Huong(tin VAN-Huyen LY-Thuy NN-Dao DIA-Kim
"Thứ 4
2/9" 1 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/1945 - 2/9/2015
2
3
4
5
"Thứ 5
3/9" 1 LY-Thuy HOA-Linh HOA-Tung TIN-Nga LY-Hong(li) VAN-Van TOAN-Chinh GDCD-Hong SU-Hang NN-Anh TOAN-Hai HOA-Hoang
2 SINH-Thao VAN-Thai TIN-Nga LY-Chien HOA-Linh VAN-Van LY-Hong(li) HOA-Hoang DIA-Kim SU-Hang VAN-Huyen NN-Anh
3 TIN-Nga VAN-Thai SINH-Thao DIA-Thuan SU-Hang NN-Anh HOA-Hoang LY-Hong(li) LY-Thuy VAN-Van VAN-Huyen LY-Chien
4 VAN-Huyen LY-Thuy VAN-Trieu HOA-Anh(hoa) VAN-Thai SU-Tuan GDCD-Hong SINH-Thao HOA-Hoang VAN-Van LY-Chien TIN-Huong(tin
5 SU-Hang DIA-Thuan LY-Chien VAN-Thai NN-Huong LY-Hong(li) DIA-Kim SU-Tuan GDCD-Hong SINH-Yen TIN-Huong(tin VAN-Van
"Thứ 6
4/9" 1 LY-Thuy TOAN-Chinh HOA-Tung LY-Chien TIN-Nga TOAN-Hai NN-Huong VAN-Thai TIN-Huong(tin TOAN-Quy NN-Dao TOAN-Long
2 NN-Dao TOAN-Chinh SU-Hang HOA-Anh(hoa) VAN-Thai TOAN-Hai VAN-Van NN-Anh VAN-Huyen TOAN-Quy SINH-Thao TOAN-Long
3 DIA-Thuan LY-Thuy NN-Dao TOAN-Chinh LY-Hong(li) SINH-Thao SU-Tuan DIA-Kim SU-Hang HOA-Phuong(ho VAN-Huyen NN-Anh
4 HOA-Anh(hoa) TIN-Nga DIA-Thuan TOAN-Chinh HOA-Linh HOA-Phuong(ho HOA-Hoang TOAN-Phuong SINH-Yen LY-Thuy SU-Tuan SINH-Thao
5 TOAN-Chinh HOA-Linh LY-Chien VAN-Thai DIA-Thuan TIN-Huong(tin SINH-Yen TOAN-Phuong NN-Dao GDCD-Hong HOA-Anh(hoa) SU-Tuan
"Thứ 7
5/9" 1 KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
2
3
4
5
BAN GIÁM HIỆU

 
Gửi ý kiến