Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tn chương dãy số, cấp số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đào đông phong
Ngày gửi: 14h:57' 07-02-2017
Dung lượng: 330.0 KB
Số lượt tải: 1106
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Tươi)
TRẮC NGHIỆM DÃY SỐ, CẤP SỐ
Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào thỏa mãn 
A. 1;2;4;8;16;36….. B.1;2;8;16;24;54… C. D. ( n=0;1;2….)
Câu 2: Cho dãy số có . Khi đó số hạng thứ n+3 là
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho dãy số có công thức tổng quát là thì số hạng thứ n+3 là
A. B. C. D.
Câu 4: Cho dãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên là
A. B. C. D.
Câu 5: Cho dãy số Số hạng tổng quát của dãy số trên là
A. B. C. D.
Câu 6: Cho dãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên là
 D. Tất cả đều sai
Câu 7: Cho dãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên là

Câu 8: Cho tổng . Khi đó là
A 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 9: Cho tổng . Khi đó công thức của S(n) là

Câu 10: Tổng S(n)= 1-2+3-4+………….+(2n-1)-2n+(2n+1) là
A . S(n)= n+1 B.-n C. 2n D. n
Câu 11: Tính tổng . Khi đó công thức của S(n) là
A. B. C. D.
Câu 12: Tính tổng . Khi đó công thức của 

Câu 13: Tính tổng . Khi đó công thức của 

Câu 14: Cho dãy số . Chọn khẳng định đúng
A. Dãy tăng B. Dãy giảm C. Bị chặn D. Không bị chặn
Câu 15: Dãy số là dãy số có tính chất
A. Tăng B. Giảm C. Không tăng không giảm D. Tất cả đều sai
Câu 16: Cho dãy số . Chọn khẳng định sai
 B. Dãy số bị chặn C. là dãy tăng D. dãy số giảm.
Câu 17: Dãy số là dãy số bị chặn trên bởi
 D. Tất cả đều sai
Câu 18: Nếu a, b, c lập thành CSC (khác không). Chọn khẳng định Đúng:
A Nghịch đảo của chúng cũng lập thành một CSC B Bình Phương của chúng cũng lập thành CSC
C c, b, a theo thứ tự đó cũng lập thành CSC D. Tất cả các khẳng định trên đều sai
Câu 19 : Nếu a, b, c lập thành CSN (khác không). Chọn khẳng định Sai
A Nghịch đảo của chúng cũng lập thành một CSN B Bình Phương của chúng cũng lập thành CSN
C c, b, a theo thứ tự đó cúng lập thành CSC D. Tất cả các khẳng định trên đều sai
Câu 20: Cho CSC có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên lần lượt là 100 và 10. Khi đó tổng của 110 số hạng đầu tiên là
A. 90 B. -90 C. 110 D. -110
Câu 21: Cho có công sai khác không. Chọn khẳng định sai

Câu 22: Cho CSN -2;4;-8… Tổng của n số hạng đầu tiên của CSN này là

Câu 23: 3 số xen giữa các số 2 và 22 để được CSC có 5 số hạng là
A .7;12;17 B. 6,10,14 C. 8,13,18 D. 3 số khác
Câu 24: Cho dãy số . Chọn khẳng định sai
A > Ba số hạng đầu tiên của dãy là: 5; 3; 1 B số hạng thứ n+1 của dãy là 8 - 2n
C > là CSC với d = -2 D Số hạng thứ 4 của dãy là -1
Câu 25: Cho CSC có . Chọn khẳng định đúng
A. B. C. D.
Câu 26: Cho CSC có d = -2 và , khi đó số hạng đầu tiên là
A. B. C. D.
Câu 27: Cho CSC có . Số các số hạng của CSC là
A. n = 20 B. n = 21 C. n = 22 D. n = 23
Câu 28: Cho CSC có . Chọn khẳng định đúng
A. S là tổng của 5 số hạng đầu tiên của CSC B. S là tổng của 6 số hạng đầu tiên của CSC
C . S là tổng của 7 số hạng đầu
 
Gửi ý kiến