Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TN cơ bản và NC chương I có ĐA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nam
Ngày gửi: 12h:51' 28-06-2021
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 459
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
------------------------------
Đề kiểm tra gồm có 06 trang
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 TIẾT
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: HÓA HỌC; Lớp: 11
Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề

 Mã đề: 101
Họ và tên học sinh:……………………….................. Lớp:………………
Cho nguyên tử khối của:H =1;Li=7;Be =9;C=12;N=14;O=16;Na=23;Mg=24;Al=27;P=31; S=32;Cl=35,5; Br=80;K=39;Ca=40;Cr=52;Mn=55;Fe=56;Ni=58;Cu=64;Zn=65;Rb=85;Sr =88; Ag=108; I=127;Cs=133;Ba=137;Pb =207.
ĐỀ: ĐÁP ÁN XIN LIÊN HỆ SĐT: 0923091728 (có phí 20.000đ)
Câu 1:Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?
A. Dung dịch đường. C. Dung dịch rượu.
B. Dung dịch muối ăn. D. Dung dịch benzen trong ancol.
Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong C6H6 (benzen). C. Ca(OH)2 trong nước.
B. CH3COONa trong nước. D. NaHSO4 trong nước.
Câu 3:Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?
A. NaCl, Cu(OH)2, HCl, C2H5OH. B. HClO4, K2SiO3, HNO3, Na2SO4.
C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH. D. H2S, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.
Câu 4: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?
A. NH3, CH3COOH, HClO, HF. B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.
C. H2S, CH3COOH, HClO, (NH4)2SO4. D. H2O, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.
Câu 5:Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?
A. K2SO4. B. KOH.     C. NaCl. D. KNO3.  
Câu 6: Có 4 dung dịch: K2CO3, C6H12O6, CH3COOH, NaNO3 có cùng nồng độ là 0,1M. Hãy xếp các dung dịch đó theo khả năng dẫn điện giảm dần?
A. CH3COOH, NaNO3, C6H12O6, K2CO3. B. K2CO3, CH3COOH, NaNO3, C6H12O6.
C. C6H12O6, CH3COOH, NaNO3, K2CO3. D. K2CO3, NaNO3, CH3COOH, C6H12O6.
Câu 7: Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?
A. K2SO4⇌ 2K+ + SO42-. B. NaCl → Na2+ + Cl-.
C. CH3COOH → CH3COO- + H+. D. Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-.
Câu 8: Dung dịch axit yếu HF 0,1M có nồng độ ion H+ như thế nào?
A. = 0,1M. B.< 0,1M. C.> 0,1M. D. = 0,7M.
Câu 9:Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] = 0,10M. B. [H+] < [NO3-]. C. [H+] > [NO3-]. D. [H+] < 0,10M.
Câu 10: Muối nào sau đây là muối axit?
A. NH4NO3. B. Na3PO4. C. Ca(HCO3)2. D. CH3COOK.
Câu 11:Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
A. Na2CO3. B. (NH4)2CO3. C. Al(OH)3. D. NaHCO3.
Câu 12: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là
A. NaOH. B. Ba(OH)2. C. NH3. D. NaCl.
Câu 13: Cho 6 dung dịch có cùng nồng độ mol/lít: NaCl (1); HCl (2); Na2CO3 (3); NH4Cl (4); NaHCO3 (5); NaOH (6). Dãy sắp xếp các pH của các dung dịch sau theo thứ tự tăng dần là:
A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6
 
Gửi ý kiến