Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TOÁN 10 TN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hạnh
Ngày gửi: 06h:38' 15-10-2016
Dung lượng: 255.9 KB
Số lượt tải: 1300
Số lượt thích: 0 người
BàI TậP TRắC NGHIệM toán 10

Họ và tên

Câu 1. Tập xác định của hàm số y = -2x +3 là:
A. / B. R C./ D. /
Câu 2. Tập xác định của hàm số/ là:
A. R B. / C. / D. /
Câu 3. Tập xác định của hàm số là:
A. R B. C. D. 
Câu 4. Tập xác định của hàm số là:
A. R B. / C. D. /
Câu 5. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 7. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 8. Tập xác định của hàm số y = / là:
A. / B. [–5 ; 2] C. R D. /
Câu 9. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 10. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 11. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 12. Tập xác định của hàm số / là:
A. (1;3) B. [1;3] C. (1;3] D. [1;3)
Câu 13. Tập xác định của hàm số : y = / là:
A. B. C. D. 
Câu 14. Tập xác định của hàm số y = / là:
A. ( B. R C. R {1 } D. R {0 }
Câu 15. Tập xác định của hàm số y = / là:
A. R{0} B. R[0;3] C. R{0;3} D. R
Câu 16. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 17. Tập xác định của hàm số: là tập hợp nào sau đây?
A. R B. R {– 1, 1} C. R {1} D. R {–1}
Câu 18. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?
A. B. C. D. 
Câu 19. Cho hai đường thẳng (d1): y = /x + 100 và (d2): y = –/x + 100 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. d1 và d2 trùng nhau B. d1 và d2 cắt nhau
C. d1 và d2 song song với nhau D. d1 và d2 vuông góc
Câu 20. Trong các hàm số sau đây: y = |2x|; y = 2x2 + 4x; y = –3x4 + 2x2 có bao nhiêu hàm số chẵn?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 21. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?
A. y = / B. y = /+1 C. y = / D. y = /+ 2
Câu 22. Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?
A. y = x3 – x B. y = x3 + 1 C. y = x3 + x D. y = /
Câu 23. Trong các hàm số sau đây: y = |2x|; y = 2x2 - 4x; y = –3x4 + 2x
có bao nhiêu hàm số chẵn?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 24. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn :
A. /
 
Gửi ý kiến