Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TOÁN 12 - HKII - SOẠN CÔNG PHU 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Khánh Toàn
Ngày gửi: 15h:50' 03-04-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 778
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Tươi)
ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2. NH 2016 - 2017

PHẦN 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Câu 1. Cho hàm số: có đồ thị là và đường thẳng (d):. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt ?
A. B. C. D. 
Câu 2. Cho hàm số: . Tìm m để phương trình sau đây có 3 nghiệm phân biệt: A. B. C. D. 
Câu 3. Xác định m để đường thẳng y = 4m cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt ?
A. m =1 B.m = 4 C. 3 < m < 4 D. m = 3
Câu 4. Tọa độ điểm cực tiểu của hàm số là:
A. (-1;-2) B. (0;0) C. (1;2) D. (-1;-4)
Câu 5. Với giá trị của tham số thực m nào thì hàm số có cực trị.
A. B. C. D. 
Câu 6. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Có 1 điểm cực trị B. Có hai điểm cực trị tại 
C. Không có cực trị D. Có vô số điểm cực trị
Câu 7. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. B. 
C. D. 
Câu 8. Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn 
A. và B. và 
C. và D. và 
Câu 9. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 khi:
A. m = 0 B. C. D. 
Câu 10. Hàm số nào sau đây chỉ có cực đại mà không có cực tiểu ?
A. B. C. D. 
Câu 11. Cho hàm số có đồ thị (C). Tìm khẳng định đúng.
A. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang . B. Đồ thị (C) có một đường tiệm cận .
C. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang . D. Đồ thị (C) có một đường tiệm cận .
Câu 12. Đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào đã cho dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 13. Đường thẳng là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào đã cho dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C) của hàm số: .
A. (C) có tiệm cận ngang và các tiệm cận đứng x = – 2, x = 2.
B. (C) có tiệm cận ngang và các tiệm cận đứng x = –2, x = 2.
C. (C) có tiệm cận ngang y = – 2 và các tiệm cận đứng x = – 2, x = 2.
D. (C) có tiệm cận ngang y = – 2 và tiệm cận đứng x = 4.
Câu 15. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số 
A.Hàm số NB trên mỗi khoảng và B. Hàm số NB trên tập 
C. Hàm số ĐB trên mỗi khoảng và D. Hàm số NB trên khoảng ( -  ;1), ĐB trên khoảng ( 1; +)
Câu 16. Cho hàm số . Tìm mệnh đề sai?
A .Hàm số nghịch biến trên khoảng B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( -2; -1) D. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +)
Câu 17. Cho các hàm số sau . Hàm số đồng biến trên ?
A. B. C. D. 
Câu 18. Tìm tất cả các giá trị m để hàm số đồng biến trên khoảng ( -10 ; +)
A. B. C. D.
HD :Yêu cầu bài toán 
Câu 19. Tìm tất cả các giá trị m để hàm số nghịch biến trên 
A. B. C.
 
Gửi ý kiến