Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toán 6: Tổng hợp các Đề thi học kỳ II của PGD Triệu Phong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:58' 13-04-2016
Dung lượng: 426.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG Đề kiểm tra học kỳ II năm học : 2010-2011
Họ tên hs : .............................................. Môn : Toán lớp 6
Lớp : ....................................................... Thời gian làm bài : 90 phút


Câu 1 (1 điểm):
a. Nêu quy tắc chia hai phân số.
b. Áp dụng tính 
Câu 2 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:
a);
b)
Câu 3 (1,5 điểm): Tìm x biết :
a) 
b) 
Câu 4 (2 điểm):
Khối 6 trường A có 120 học sinh gồm 3 lớp: Lớp 6A chiếm số học sinh khối 6. Số học sinh lớp 6B chiếm số học sinh khối 6. Số còn lại là học sinh lớp 6C.
a) Tính số học sinh mỗi lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh của lớp 6C với số học sinh cả khối.
Câu 5 (2,5 điểm):
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOy = 500 , góc xOz = 1000 .
a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b) Tính góc yOz ?
c) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao ?
d) Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz , tính góc xOt ?
Câu 6 (1,5 điểm) :
Cho phân số: A = ()
a) Hãy viết phân số A dưới dạng tổng của hai phân số cùng mẫu.
b) Với giá trị nào của n thì phân số A có giá trị lớn nhất? Tìm giá trị lớn nhất của A?
HếtPHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG HƯỚNG DẪN CHÂM THI HỌC KỲ II
MÔN : TOÁN 6
- Điểm bài thi làm tròn đến một chữ số thập phân sao cho có lợi cho học sinh
- Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Câu 1: (1đ)
a. Nội dung SGK đúng (0.5đ)
b. Tính đúng (0.5đ)
Câu 2: (1.5đ)
Thực hiện phép tính (mỗi câu đúng tính 0,75đ)
a. 
b.
Câu 3 : (1.5đ) (mỗi câu đúng tính 0,75đ)
a. b. 
 
 
Câu 4: (2đ)
Số học sinh lớp 6A: (học sinh) (0,5đ)
Số học sinh lớp 6B: (học sinh) (0,5đ)
Số học sinh lớp 6C: 120 - 40 - 45 = 35 (học sinh) (0,5đ)
Tỉ số phần trăm của học sinh lớp 6C so với học sinh cả khối là:
 (0.5đ)
Câu 5: (2,5đ) Vẽ hình đúng (0,5đ)
a. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (500 < 1000) (0,5đ)
b. xÔy + yÔz = xÔz nên yÔz = xÔz – xÔy = 1000 – 500 = 500 (0,5đ)
c. Tia Oy là tia phân giác của xÔz vì theo câu a, b (0,5đ)
d. Ot là tia phân giác của yÔz nên yÔt = yÔz : 2 = 500 : 2 = 250
xÔt = xÔy + yÔt = 500 + 250 = 750 (0,5đ)
Câu 6: (1,5đ)
a. A = = (05.đ)
b. A = , có giá trị lớn nhất khi có giá trị lớn nhất, lúc đó 6n có giá trị nhỏ nhất (vì 5 không đổi) suy ra n = 1
Vậy: n = 1 thì A có giá trị lớn nhất và giá trị đó là (1.0đ)PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG Đề kiểm tra học kỳ II năm học : 2011-2012
Họ tên hs : .............................................. Môn : Toán lớp 6
Lớp : ....................................................... Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a. c. 
b. d. 
Câu 2: (1.5 điểm)Tìm x biết:
a. b. 
Câu 3: (2 điểm):
Lớp 6A có 42 học sinh, trong đó số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp; số học sinh khá gấp 3 lần số học sinh giỏi; số học sinh trung
 
Gửi ý kiến