Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

toan 8 hk1 2014 vu thu tb

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Happy sweet
Ngày gửi: 22h:58' 07-01-2017
Dung lượng: 143.0 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN VŨ THƯ
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2014-2015


Môn: Toán 8


Thời gian làm bài: 120 phút.


I. Phần câu hỏi trắc nghiệm. (2 điểm )
Chọn đáp đúng nhất.
Câu 1: Kết quả của phép tính (3x ( 2).(2x ( 1) là :
A. 6x2 + x ( 2 B. 6x2 ( 7x + 2 C. 6x2 ( 5x + 2 D. 6x2 ( 3x ( 2
Câu 2: Biểu thức (x ( 2y)2 bằng biểu thức
A. x2 + 4y2 B. x2 ( 4y2 C. x2 + 4xy + 4y2 D. x2 ( 4xy + 4y2
Câu 3: Giá trị biểu thức x3 ( 6x2 + 12x + 2014 tại x = 202 là :
A. 2014. B. 2015 . C. 8002022. D. Một kết quả khác.
Câu 4: Dư trong phép chia đa thức 8x3 ( 4x + 3 cho đa thức 2x ( 1 là :
A. 2x2 ( 5x + 3 B. (x + 3 C. 3 D. 2
Câu 5: Độ dài đường trung bình của hình thang là 25 cm , độ dài đáy lớn là 30cm . Vậy độ dài đáy nhỏ của hình thang là:
A. 20 cm B. 25 cm C. 30 cm D. 18 cm.
Câu 6: Một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác đó là :
A. Hình chữ nhật B. Hình thoi C. Hình vuông D. Tất cả 3 đáp án trên
Câu 7: Hình thoi có độ dài các đường chéo là 6 cm và 8 cm thì chu vi của hình thoi đó là :
A. 20 cm B. 30cm C. 40cm D. 13cm.
Câu 8: Tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM, AM = 5 cm, AC = 8 cm thì diện tích tam giác ABM là:
A. 24 cm2 B. 12cm2 C. 10cm 2 D. Một kết quả khác.
II. Phần bài tập tự luận. (8 điểm )
Bài 1: (2 điểm )
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 4x3y ( 8x2y + 4xy b) x2 ( 4y2 (2x + 4y c) 9x2 ( 4 ( y2 + 4y
Bài 2: (2,5 điểm )
Cho biểu thức A =  với x  2 và x  .
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi x = .
c) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
Bài 3: (3 điểm )
Cho (ABC nhọn, AB < AC, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. M là trung điểm của BC, F là điểm đối xứng với H qua M. G là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh :
a) BH // CF và BF// CH.
b) Tứ giác BCFG là hình thang cân.
c) AF ( DE.
Bài 4: (0,5 điểm )
Cho x, y là các số hữu tỷ khác không thoả mãn . Chứng minh nếu m = thì m
là bình phương của một số hữu tỷ.
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 8
I. Phần câu hỏi trắc nghiệm ( 2điểm )
Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
D
C
D
A
D
A
B

II. Phần bài tập tự luận ( 8 điểm )
Bài
Câu
Nội dung
Điểm

Bài 1:
2,5đ
a)
0,5đ
4x3y ( 8x2y + 4xy = 4xy (x2 ( 2x + 1)
0,25= 4xy (x ( 1)2
0,25b)
0,75đ
x2 ( 4y2 (2x + 4y = (x2 ( 4y2 ) ( (2x ( 4y)
0,25= ( x ( 2y) ( x + 2y) ( 2(x ( 2y)
0,25= ( x ( 2y) ( x + y ( 2)
0,25


c)
0,75đ
9x2 ( 4 ( y2 + 4y = 9x2 ( (y2 ( 4y +4)
0,25

 
Gửi ý kiến