Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toan 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Tu Nhien
Ngày gửi: 18h:17' 14-06-2016
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
Bài 1:
Cho biểu thức: ,
Thu gọn biểu thức P
Tìm các giá trị của x để P = 1

a.b.Điều kiện: 

Vậy P = 1 thì x = 25.


Bài 2:
Cho . Chứng minh 
Cho a , b, c là ba số thực dương. Chứng minh 
a. Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho hai số không âm, ta có:
 ( 1)
Tương tự: ( 2 )
Từ (1) và ( 2) suy ra: 

b. Vì a, b, c > 0 nên 
Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho hai số không âm, ta có:

Tương tự:

Từ (1), (2) và ( 3) , ta có : 

Bài 3 : Chứng minh rằng mọi số tự nhiên n thì không chia hết cho 9.
Giả sử tồn tại một số tự nhiên n để chia hết cho 9
Đặt A = . A 9 nên 4A 9 (1)
Ta có: 
 (2)
Từ (1) và ( 2) mâu thuẫn
Vậy với mọi số tự nhiên n thì không chia hết cho 9.

Bài 1. (4,0 điểm):
Cho biểu thức: 
a) Rút gọn biểu thức.
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của M.
a) (2,0đ)
ĐKXĐ: 

b) (2,0đ)
Ta có: 
Áp dụng BĐT CôSi cho 2 số và ta có:

Dấu “=” xẩy ra khi (TMĐK)
Vậy: Min M = 4 khi 

Bài 2. (5,0 điểm):
a) Cho x, y là hai số dương và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n,

a) (2,5đ)
Trước hết chứng minh: Với hai số dương x và y ta có : (*)
Áp dụng (*) ta có .
Ta có =
.
Dấu “=” xẩy ra khi Vậy Min A = 14 tại x = y = .

b) (2,5đ)
Ta có 


A= =

Câu 1. (4,5 điểm):
a) Cho hàm số 
Tính tại 
b) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: 

 (1)

 

Đặt (2) 

(1) trở thành (3)
Từ (2)  thay vào (3) ta được

 (*)


Để (*) có nghiệm 


Vì hoặc 

Thay vào (*)
Với 

 Với 

Câu 3. (3,0 điểm):
Cho x; y; z là các số thực dương thoả mãn: xyz = 1
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
Ta có Mà x; y > 0 =>x+y>0

Ta có: x3 + y3 = (x + y)(x2 - xy + y2)

( x3 + y3 ≥ (x + y)xy

( x3 + y3 +1 = x3 + y3 +xyz ≥ (x + y)xy + xyz

( x3 + y3 + 1 ≥ xy(x + y + z) > 0

Tương tự: y3 + z3 + 1 ≥ yz(x + y + z) > 0

 z3 + x3 + 1 ≥ zx(x + y + z) > 0

(

(

(

Vậy giá trị lớn nhất của A là 1 ( x = y = z = 1


Bài 1 ( 4,0 điểm): Cho biểu thức:

a.Tìm điều kiện của x để A xác định và rút gọn A.
b.Tính giá trị của A khi x =
c. Tìm xZ để AZ.
a, kiện: x
 ( 0,5điểm)
 ( 1,5điểm)

b, Ta có x == 
A =

 c, A=
A nguyên là ước của 4 nhận các giá trị: -4;-2; -1; 1; 2;4
do Bài 6.( 1,
Avatar

Hỷ

 
Gửi ý kiến