Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH HÓA 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Kiều Nguyễn Trung Hạ
Ngày gửi: 16h:28' 29-08-2013
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 3386
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thu Hà, nguyễn khôi nguyên, Nguyễn khôi Nguyên)
HÓA HỌC 12

Các công thức giải nhanh bài toán hóa học
Chương 1: Este – Lipit
Chương 2: Cacbohidrat
Chương 3: Amin – Amino axit – Protein
Chương 4: Polime – Vật liệu polime
Chương 5: Đại cương về kim lọai
Chương 6: Kim lọai kiềm – Kim lọai kiềm thổ - Nhôm
Chương7: Sắt và một số kim lọai quan trọng
Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC
A. PHẦN HÓA HỮU CƠ:
Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no:


VD : Tính số đồng phân của các axit no đơn chức sau: C4H8O2 , C5H10O2 , C6H12O2
Giải
Số đồng phân axit C4H8O2 = 
C5H10O2 = 
C6H12O2 = 
Công thức tính số đồng phân este đơn chức no:


VD : Tính số đồng phân của các este no đơn chức sau: C2H4O2 , C3H6O2 , C4H8O2
Giải
Số đồng phân este C2H4O2 = ; C3H6O2 = 
C4H8O2 = 
Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no:


VD: Tính số đồng phân cùa các amin đơn chức sau: C2H7N , C3H9N , C4H11N
Giải
Số đồng phân amin: C2H7N = 
C3H9N = 
C4H11N = 
Công thức tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy:VD1: Đốt cháy một lượng ancol đơn chức A được 15,4 g CO2 và 9,45 g H2O. Tìm CTPT của A.
Giải
Ta có nên A là ancol no
Số C của ancol A = 
Vậy: CTPT của A là C2H6O
VD2: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hiđrocacbon A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 39 gam và xuất hiện 60 gam kết tủa. Tìm CTPT của A
Giải
Ta có nên A là ankan.
Số C của ankan = . Vậy A có CTPT là C6H14
VD3: Đốt cháy hoàn toàn ancol đa chức A thu được . Tìm CTPT của ancol A.
Giải
Theo đề cứ 2 mol CO2 thì cũng được 3 mol H2O.
Vậy số C của ancol = 
Ancol đa chức 2C chỉ có thể có tối đa 2 nhóm OH, do đó A có CTPT là C2H6O2
Công thức tính số đi, tri, tetra…,n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:


VD1 Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin? Giải
Số đipeptitmax = 22 = 4
Số tripeptitmax = 23 = 8
VD2: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 3amino axit là glyxin, alanin và valin?
Giải
Số đipeptitmax = 32 = 9
Số tripeptitmax = 33 = 27
Công thức tính số triglixerit tạo bởi glixerol với các axit cacboxylic béo:


VD: Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol cùng 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic
(xúc tác H2SO4 đặc) sẽ tu được tối đa bao nhiêu triglixerit?
Giải
Số trieste = = 
Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl, sau đó cho dd sau phản ứng tác dụng vừa đủ với
b mol NaOH:VD: Cho m gam glyxin vào dd chứa 0,3 mol HCl. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH. Tìm m.
Giải

Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol NaOH, sau đó cho dd sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl:VD: Cho m gam alanin nào dd chứa 0,375 mol NaOH. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl . Tìm m.
Giải

Công thức tính số liên kết của hợp chất hữu cơ mạch hở A ( CxHy hoặc CxHyOz) dựa vào mối liên quan giữa số mol CO2 với số mol H2O khi đốt cháy A:


* Lưu ý: Hợp chất CxHyOzNtClu có số 
VD:
Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng este đơn chức, mạch hở A thu được . Mặt khác, thủy phân A (trong môi trường axit) được axit cacboxylic B và anđehit đơn chức no D. Vậy phát biểu đúng là:
Axit cacboxylic B phải làm mất màu nước brom.
Anđehit D tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1:4
Avatar

CẢM ƠN

 

No_avatar

phần bài tập rất đầy đủ nhưng không có đáp án. cho em xin đáp án ạ

 

No_avatar

ai có thể làm hết đống này đây

 

No_avatar

Cho mình xin đáp án đi

No_avatar

cho mk xin dap an

 

No_avatar

mình nữa

 

 

 
Gửi ý kiến