Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Toàn bộ đề kiểm tra toán 6 có MT+ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thân Hồ Vĩnh Bảo (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:52' 19-04-2011
Dung lượng: 829.5 KB
Số lượt tải: 1136
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Bạch Yến)
Đề kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: Số học 6
A. ma trận:
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Tập hợp- số phần tử của tập hợp. Tập hợp con.
5
5


5
5


 5 5
5 5

Tổng
5
5


5
5


10
10

B: Đề bài :

Câu I: (5đ)
Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 5 = 13
Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 8 =
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x .0 = 0
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 7
Tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 20
Câu II.(5đ)
Cho tập hợp A = 
Các tập hợp sau tập hợp hợp nào đúng, tập hợp nào sai?
Tập con của tập hợp A là:
a. M = 
b. N= 
c. G = 
d. K = 
e. H = 


Đáp án kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: số học 6

Câu 1: 5 điểm (mỗi ý đúng 1 điểm)
Câu 2: 5 điểm mỗi ý đúng 1 điểm

Câu
Sơ lược đáp án
Điểm

1
a. A =  A có một phần tử
b. B=  B có một phần tử
c. C = N; C có vô số phần tử
d. D = 0 ; D không có phần tử nào
e. E =  E có 21 phần tử

1
1
1
1
1

2
a. Đúng
b. Đúng
c. Đúng
d. Sai
e. Sai

1
1
1
1
1

Đề kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: số học 6

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

1
4
 1
4

Ước chung lớn nhất


1
31
3

Bội chung nhỏ nhất


1
31
3

Tổng

1
4
2
63
10

B: Đề bài :
Câu1( 4đ )Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 84,108
Câu2( 3đ) Tìm ƯCLN(84,180)
Câu 3(3đ) Tìm BCNN(84,180)Đáp án kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: số học 6
Câu
Sơ lược đáp án
Điểm

1
 84 = 2 .3 .7
108 = 2. 33
2
2

2
ƯCLN(84,180)= 2.3= 12
3

3
BCNN(84,180)=2.33.7= 224
3
Đề kiểm tra 45 phút (học kỳ I)
Môn: Số học 6
Ma trận bảng hai chiều
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Tập hợp, số phần tử của tập hợp


 1
3
1
3

Các phép toán trong N

1
2
1
2

2
4

Thứ tự thực hiện phép tính


1
3
1
3

Tổng
1
2
1
2
2
6
4
10


( Ghi chú: Góc bên trái là số câu, góc bên phải là số điểm)
Đề ra.

Câu 1. Cho tập hợp A =
No_avatar

cam on Thay vi tai lieu bo ich. Tran trong.

 
Gửi ý kiến