Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán cấp số dãy số lớp 11 nâng cao :))) AVIOI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Avioi Nhé
Ngày gửi: 20h:17' 12-01-2017
Dung lượng: 216.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ: DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN
PHẦN I: DÃY SỐ
1, Lý thuyết
+ Định nghĩa 1: Một hàm số u xác định trên tập hợp các số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn (hay gọi tắt là dãy số).
+ Định nghĩa 2: Một hàm số u xác định trên tập m số nguyên dương đầu tiên (m là số nguyên dương cho trước) là một dãy số hữu hạn.
+ Dãy số tăng: (Un) là dãy số tăng <-> 
+ Dãy số giảm: (Un) là dãy số giảm <-> 
+ Dãy số bị chặn trên: (Un) gọi là bị chặn trên nếu M sao cho .
+ Dãy số bị chặn dưới: (Un) gọi là bị chặn dưới nếu m sao cho .
+ Dãy số bị chặn: (Un) gọi là bị chặn nếu vừa bị chặn trên và dưới.
2, Bài tập
Dạng 1:Xác định một số số hạng của dãy số.Xác định số hạng tổng quát của dãy số:
Bài 1: Viết 4 số hạng đầu của dãy số (Un) biết:
Un= 
Un= 
Un= 
Un= 2-ncosn

Bài 2: Cho dãy số xác định: (Un)={1;2;-3;-4;5;6;-7;-8....}
Thiết lập công thức cho số hạng tổng quát Un sao cho công thức ấy phù hợp với 8 số hạng ban đầu đã cho của dãy:
Giải : Gọi là phần nguyên của số (là số nguyên lớn nhất không vượt quá )
Khi đ?: =0; =0; =1; =1; =2; =2; =2; =3
8 số hạng đầu tiên của dãy số thoả măn công thức Un=
Bài 3: Tìm số hạng tổng quát của dãy số: 
Giải: U1=3
U2=2U1=3.2
U3=2.U2=3.22
.....................
Dự đoán: Un=3.2n-1.Sau đó khẳng định bằng quy nạp.
Bài 4: Cho dãy số (Un) xác định : . Xác định số hạng tổng quát.
Giải: Do Un=Un-Un-1+Un-1-Un-2+...+U2-U1+U1
= 2 + +.......2 +U1=2n+1
Bài 5: Cho dãy số xác định . Tính Un theo n
Giải: Do Un=
Bài 6: Cho dãy số xác định bởi: .Tìm Un theo n.
Giải: U1=
U2=
............................................................................
Dự đoán: Un=. Khẳng định công thức bằng quy nạp.
Dạng 2: Xét tính tăng, giảm (bị chặn) của dãy số.
Cách giải :
Cách 1 : Lập hiệu : U –U
+ Nếu U –U >0 (n( N ( (U ) tăng
+ Nếu U –U <0 (n( N ( (U ) giảm
Cách 2 : với U >0 (n( N. Lập tỉ số 
+ Nếu >1 (n( N( (U ) tăng
+ Nếu <1(n( N( (U ) giảm
Bài 1 : Xét tính tăng, giảm của các dãy số :
a) U =  ; b) U = 1- ; c) U = n+( )
HD :
a) Hiệu U –U= - <0 (n( N( (U ) giảm
b) Hiệu U –U= – =- <0 (n( N( (U ) giảm
c) Hiệu U –U= 1- ( ) >0 (n( N( (U ) tăng
Bài 2 : Xét tính tăng giảm của các dãy số :
a) U = b) U = 
HD:
a) Ta cần CM: U <2 (n( N bằng quy nạp
Xét U = > > =U ( (U ) tăng
b) Có U >0 (n( N. Lập = ( 1+ ). Vì 1+ ( 2 (n( N( ( 1+ )( <1
( = ( 1+ )<1 hay dãy số giảm
Bài 3 : Cho dãy số (U ) xác định bởi : U =U =U =1 (n( 4
U =U +U
CMR dãy số tăng với n( 3
Bài 4 : Cho dãy số U = + +
 
Gửi ý kiến