Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

toan cuoi hoc ki 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Xiu Small
Ngày gửi: 20h:23' 05-05-2017
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :………......………….……………………... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Lớp : .......................................................... NĂM HỌC 2016-2017
Môn : Toán Lớp: 5
Thời gian: 40 Phút
Điểm
Lời nhận xét:......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5điểm)
A. 5 đơn vị
B. 5 phần trăm
C. 5 chục
D. 5 phần mười


Câu 2: Hỗn số 2được viết dưới dạng phân số là: (1điểm)
A. 
B. 
 C. 
D. 


Câu 3: 5840g = …. kg (0,5điểm)
A. 58,4kg
B. 5,84kg
C. 0,584kg
D. 0,0584kg


Câu 4: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy số viên bi có màu: (1 điểm)
A. Nâu
B. Đỏ
C. Xanh
D. Trắng


Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là: (1 điểm)
A. 10 phút
B. 20 phút
C. 30 phút
D. 40 phút


Câu 6: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?: (1 điểm)
A. 150%
B. 15%
C. 1500%
D. 105%


Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)
A. 150 m3
B. 125 m3
C. 100 m3
D. 25 m3


Câu 8: (2 điểm)
a) Tìm y, biết: 34,8 : y = 7,2 + 2,8 b) Tính: 21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12Câu 9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ? (1điểm)Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:
a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?
b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)2 HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN: LỚP 5

Câu
1
2
3
4
5
6
7

Ý đúng
D
D
B
B
D
A
B

Điểm
0,5 điểm
1 điểm
0,5 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm


Câu 8: (2 điểm)

a) Tìm y, biết:
34,8 : y = 7,2 + 2,8
34,8 : y = 10
y = 34,8 : 10
y = 3,48
b) Tính:
21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12
21,22 + 90,72 + 2,06 = 114


Câu 9: (1điểm)
Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ ?
Bài giải
Thời gian xe máy đi hết quảng đường AB là:
9 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)
Vận tốc trung bình của xe máy là:
60 : 1 = 60 (km/giờ
 
Gửi ý kiến