Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TOAN GHKI LOP 4 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Đẹp
Ngày gửi: 15h:52' 10-10-2018
Dung lượng: 16.0 KB
Số lượt tải: 1713
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
GHK I-Toán 4 ĐẾ 1- 1 : Đúng ghi Đ sai ghi S a) thế kỉ = 20 năm b) 4 tấn 85 yến = 4085 yến
c) 2 phút 10 giây = 130 giây d) 2kg 30 g = 2300 g
2. Tìm X a) 8259 – X = 7000 b) X x 2 = 4826
X = ………………………. X = ………………………………
X = ……………………… X = ………………………………
3. Đặt tính rồi tính .
a) 2416 + 564 b) 48600 – 9455 c) 2570 x 5 d) 65040 : 5
4. a) Số lớn nhất trong các số 684257 ; 684275 ; 684752
A. 684257 B. 684275 C. 684752
b) Số bé nhất trong các số 92675 ; 92657 ; 92756 A. 92675 B. 92657 C. 92756
c) Tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : 60 và 12
A.Số lớn 72 ; số bé 50 B. Số lớn 36 ; số bé 24 C. Số lớn 48 ; số bé 36
d) Trung bình cộng của 40 ; 55 và 70 là : A. 65 B. 55 C. 45
5. Hai phân xưởng làm được 1000 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 150 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm ? (2đ)
6 . 45 m Chu vi hình bên là : A. 60 B. 120 m C. 120 m
15m

ĐỀ 2 Bài1.a- Đọc số sau: 197 206 342 cm2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 589 075 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bảy trăm tám mươi chín triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm linh hai :. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi ba nghìn sáu trăm đề-xi-mét: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 2: Đặt tính rồi tính :a/ 38267 + 25437 b/ 877523 – 253468 c/  d/40075 :7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓