Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toán học 11 - De thi thu lan 3 THPT Ly Nhan Tong 2018-2019 BN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:46' 12-04-2019
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN : TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút(Không thể thời gian giao đề)Mã đề thi 300

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M là trung điểm của AB; Mặt phẳng (MA’C’) cắt hình hộp ABCD.A’B’C’D’ theo thiết diện là hình gì?
A. Hình thang B. Hình lục giác C. Hình tam giác D. Hình ngũ giác
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ 0xy, tìm phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của đường thẳng (d): x + 2y – 1 = 0 qua phép tịnh tiến theo véctơ .
A. (d’): x + 2y = 0 B. (d’) : x + 2y – 3 = 0
C. (d’): x + 2y + 1 = 0 D. (d’): x + 2y + 2 = 0
Câu 3: Tập xác định của hàm số: là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho hai đường thẳng a, b phân biệt và mặt phẳng (P) , trong đó . Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu thì B. Nếu thì 
C. Nếu thì D. Nếu thì 
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho điểm M(3 ; 0). Tìm tọa độ điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O(0 ; 0) góc quay  :
A. M’(-3; 0) B. M’(0; -3) C. M’ D. M’(0; 3)
Câu 6: Cho dãy số , biết với . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là:
A. 2; 5; 8 B. -1; 2; 5 C. -1; 3; 7 D. 4; 7; 10
Câu 7: Cho cấp số nhân với . Số là số hạng thứ mấy của ?
A. Số hạng thứ . B. Không là số hạng của cấp số đã cho.
C. Số hạng thứ . D. Số hạng thứ .
Câu 8: Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình vô nghiệm là:
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 9: Phương trình nào dưới đây có nghiệm trong khoảng (0; 1) ?
A. 2x2 – 3x + 4 = 0 B. 3x2019 – 8x + 4 = 0
C. (x – 1)5 – x7 – 2 = 0 D. 3x4 – 4x2 + 5 = 0
Câu 10: Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ 5 và thứ 4 là 576 và hiệu số giữa số hạng thứ 2 và số hạng đầu là 9. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này?
A. 1023 B. 768 C. 1024 D. 1061
Câu 11: Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có chữ số và các chữ số đó phải khác nhau?
A. 160 B. 240 C. 156 D. 752
Câu 12: Cho cấp số cộng xác định bởi và . Số hạng tổng quát của cấp số cộng đó là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Giá trị của bằng bao nhiêu, biết .
A. n = 4 B. n = 5 C. n = 2 hoặc n = 4 D. n = 3
Câu 14: Bất phương trình: m(2x-1) > 2-x vô nghiệm khi:
A. m = -2 B. m > C. m = D. m < -2
Câu 15: Phương trình có nghiệm là:
A. B. 
C. D. 
Câu 16: Tính tổng của S = 1 + 0,3 + 0,32 + … + 0,3n + …
A. B. 1 C. D. Một kết quả khác
Câu 17: Tập nghiệm của hệ bpt là:
A. [, 2] B. [-(, -3] C. [, 2] D. [2, +(]
Câu 18: Cho f(x) = (3 - x2)10 . Khi đó f ’(0) bằng:
A. -
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓