Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toán học 12.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THPTHQ
Người gửi: Lê Phương Thúy
Ngày gửi: 22h:38' 07-05-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 – TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG
Câu 1.Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình vẽ, hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 2. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
B.
C.
D.

/

Câu 4. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
/
Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Không tồn tại giá trị lớn nhất của hàm số 
B. 
C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.
D.Hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định.
Câu 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đạt cực đại tại 
A. B. C. D. 
Câu 6. Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảng:
A. 
B. 
C. 
D. /Lời giải
Xét hàm số: có .
Suy ra 
Trường hợp 1: 
Trường hợp 2: .
Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng Chọn đáp án A.
Câu 7. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên, hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm khác nhau?
A. B. C. D. 
Lời giải
Từ đồ thị ta có: 
Suy ra phương trình 
Cũng từ đồ thị ta thấy : phương trình có một nghiệm nhỏ hơn -2; phương trinh có 3 nghiệm phân biệt lớn hơn -2.
Vậy phương trình có 4 nghiệm khác nhau. Chọn A.
Câu 8. Cho các hàm số có đồ thị lần lượt là Đường thẳng cắt lần lượt tại . Biết phương trình tiếp tuyến của tại và của tại lần lượt là và . Lập phương trình tiếp tuyến của tại 
A. 
B. 
C. 
D.

Lời giải
Các điểm A, B, C có hoành độ .
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A có dạng:

Đồng nhất 2 vế ta được: 
Tương tự ta có phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại B có dạng:

Hàm số có đạo hàm 
Nên phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại C có dạng:

Chọn A.
Câu 9. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số mtrên khoảng để hàm số đồng biến trên khoảng 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 10. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là.
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 11. Ông An có một cái ao diện tích dùng để nuôi cá. Vụ cá năm nay ông nuôi với mật độ con trên một thì tổng khối lượng cá thu được là 15 tấn. Biết rằng cứ thả giảm 4 con trên một thì khối lượng mỗi con cá tăng lên . Hỏi vụ tới ông An cần phải thả bao nhiêu con cá giống để tổng khối lượng cá thu được cao nhất ? (Giả sử không có hao hụt trong quá trình chăn nuôi và khối lượng mỗi con cá là bằng nhau).
A. B. C. D. 
Lời giải
Theo giả thiết: Giảm mật độ 4 con / m2 thì tăng 0,5 kg/con.
Suy ra nếu giảm x con/m2(0 < x < 20, x là số nguyên) thì mỗi con tăng 
Và tổng khối lượng cá thu được là: 
Lập bảng biến thiên thấy f(x) đạt giá trị lớn nhất tại x = 4.
Vậy phải thả số cá là 500.(20 – 4) = 8000 con.
Chọn A.
Câu 12. Cho a, b là các số thực dương bất kì, mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 13. Giải phương trình: 
A. 
B. 
C.
D.
Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của
 
Gửi ý kiến