Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toán học 12: 76 đề thi thử có lời giải chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:10' 03-08-2018
Dung lượng: 110.4 MB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018


Môn: Toán


Thời gian làm bài: 90 phút.

Họ và tên học sinh:……………………............…
Số báo danh:….............…...….....
Mã đề: 101

[2H1-1] Hình bát diện đều (tham khảo hình vẽ) có bao nhiêu mặt?

A. . B. . C. . D. .
[2H3-1] Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vec tơ và . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. . B. . C. . D. .
[2D2-1] Cho các hàm số , , , .. Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của hàm số đó.
A. . B. . C. . D. .
[2D1-2] Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. . B. . C. . D. .
[2D2-1] Cho các số thực . Mệnh đề nào sau đây sai?
A. . B. .
C. . D. .
[2D1-2] Số đường tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số là bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. .
[1D4-1] Tính giới hạn .
A. . B. . C. . D. .
[2D1-2] Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
[1D2-1] Cho và là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. .
B. Hai biến cố và không đồng thời xảy ra.
C. Hai biến cố và đồng thời xảy ra.
D. .
[2D3-1] Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu thì .
B. ( là hằng số và ).
C. Nếu và đều là nguyên hàm của hàm số thì .
D. .
[2H3-1] Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng : . Một vectơ pháp tuyến của là:
A. . B. . C. . D. .
[2D4-1] Tính môđun của số phức .
A. . B. . C. . D. .
[2D3-1] Cho hàm số liên tục trên . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong , trục hoành và các đường thẳng ,  được xác định bởi công thức nào sau đây?
A. . B. . C. . D. .
[2H2-1] Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là:
A. một hình chữ nhật. B. một tam giác cân. C. một đường elip. D. một đường tròn.
[2D1-3] Ta xác định được các số , , để đồ thị hàm số đi qua điểm và có điểm cực trị . Tính giá trị biểu thức .
A. . B. . C. . D. .
[2D3-1] Họ nguyên hàm của hàm số là
A. . B. . C. . D. .
[1D1-1] Cho các mệnh đề sau
 Hàm số là hàm số chẵn.
 Hàm số có giá trị lớn nhất là .
 Hàm số tuần hoàn với chu kì .
 Hàm số đồng biến trên khoảng .
Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?
A. . B. . C. . D. .
[2D1-3] Tìm tất cả các giá trị của để hàm số đồng biến trên .
A. . B. .
C. . D. 
[2H3-2] Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm và mặt phẳng có phương trình: . Phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng là
A. . B. .
C. . D. .
[2D1-2] Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại .
A. , . B. . C. . D. Không tồn tại .
[1H1-1] Cho hình chóp có đáy là hình bình hành . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓