Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 12 kiểm tra giữa hk1 Bắc Ninh 2022-2023 có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:16' 25-11-2022
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Toán - Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh :...................

Câu 1. Giá trị lớn nhất của hàm số
A.

.

B.

trên đoạn
.

bằng

C.

.

Câu 2. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
A.
.
B.
.
Câu 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên
A.

D.

.

có phương trình
C.

.

D.

.

?

. B.

.

Câu 4. Số điểm cực trị của hàm số
A. .
B. .
Câu 5. Cho hàm số

Mã đề 101

C.

.

D.

.


C.

.

D. .

có đồ thị như hình vẽ bên.

y

Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 6. Mỗi mặt của một khối lập phương là
A. một hình lục giác đều.
B. một hình ngũ giác đều.
C. một hình tam giác đều.
D. một hình vuông.

O

Câu 7. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm sốphương trình
A.

.

B.

.

Câu 8. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A. .
B.
.
Câu 9. Cho khối lăng trụ
A.
.
B.
.
Câu 10. Cho khối chóp có diện tích đáy
A.

.

B.

Câu 11. Cho khối đa diện
(I) Nếu

.

C.

.

trên đoạn

D.

.

bằng

C.
.
D. .
. Một cạnh bên của khối lăng trụ đã cho là
C.
.
D.
.
và chiều cao
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
C.

.

D.

.

và xét hai mệnh đề sau đây:

là khối đa diện đều thì

là khối đa diện lồi.

(II) Nếu
là khối đa diện lồi thì
là khối đa diện đều.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. (I) đúng, (II) sai.
B. Cả (I) và (II) đều sai. C. (I) sai, (II) đúng.
Trang 1/6 - Mã đề 101

D. Cả (I) và (II) đều đúng.

x

Câu 12. Cho hàm số
có đồ thị như hình vẽ bên.
Đồ thị hàm số trên đi qua điểm nào?
A.
.
B.
.
C.

.

D.

Câu 13. Cho hàm số

y
2

.

có bảng biến thiên như sau:
x - ¥
0

+


-

0

-2

y
- ¥

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. .
B.
.
C.
.
Câu 14. Cho hàm số
có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
A.
.
B.
.
Câu 15. Thể tích của khối lập phương cạnh
A.
.
B.
.
Câu 16. Cho hàm số đa thức bậc ba
Phương trình
A. .
C. .
Câu 17. Cho hàm số

C.
bằng

D.

.

C.

x

1

O

+¥-1

.

D.

.

.

D.

.

có đồ thị như hình vẽ bên.
y

có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
B. .
D. .
có bảng biến thiên như sau:
x - ¥

+


2

+-1 O 1

-2

2

-2

y
Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng
bằng
A. .
B. .

- ¥
và đường tiệm cận ngang

C.

.

D.

. Tổng
.

Câu 18. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

trên đoạn

bằng
A.

.

B.

.

C. .

Câu 19. Một khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh?
A. .
B. .
C.

D.
.

Trang 2/6 - Mã đề 101

D.

.
.

x

Câu 20. Cho hàm số
x

có bảng biến thiên như sau:
- ¥
0
0 +
0

-

0+
Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số
đạt cực đại tại điểm

.

B. Hàm số

đạt cực đại tại điểm

.

C. Hàm số

đạt cực tiểu tại điểm

.

D. Hàm số
đạt cực tiểu tại điểm
.
Câu 21. Khối hộp chữ nhật dưới đây được tạo thành từ một số khối lập phương đơn vị.

Biết rằng mỗi khối lập phương đơn vị có thể tích bằng , thể tích của khối hộp đó bằng
A. .
B.
.
C. .
D.
.
Câu 22. Cho hàm số
có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
A.
.
B.
.
C.

.

D.

Câu 23. Cho hàm số

.
có đồ thị là đường cong

như

hình vẽ bên. Giao điểm giữa tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của

A.

.

B.

.

C.
.
D.
.
Câu 24. Cho hình chóp
có đáy
,
. Thể tích của khối chóp
A.

.

B.

.

Câu 25. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy
A.

.

B.

.

là hình vuông cạnh bằng
bằng

,

C.

.

.

và chiều cao
C.

Trang 3/6 - Mã đề 101

D.

vuông góc với


.

D.

.

Câu 26. Hàm số
A.

.

nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
B.

Câu 27. Cho hàm số

.

C.

-

0

0

+

y

.

+

0
B.

tại điểm

.

C.

Câu 28. Đồ thị hàm số
A.

.

1

đạt giá trị nhỏ nhất trên
.

-

0A.

D.

có bảng biến thiên như sau:

x - ¥


Hàm số

.

.

D.

.

.

D.

.

có điểm cực đại là
B.

Câu 29. Cho hàm số

.

C.

có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 30. Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, biết rằng tất cả các cạnh của lăng trụ bằng
của lăng trụ đó bằng
A.

.

B.

.

Câu 31. Cho hàm số

C.

.

D.

. Thể tích

.

có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
y
3

-2

2

O

x

-1

Đồ thị hàm số trên cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm phân biệt?
A. .
B. .
C. .
Câu 32. Tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
A.

.

B.

.

C.

.

D.

Câu 33. Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số
A.

.

B.

.

C.

D. .
trên đoạn
.

bằng
.

Trang 4/6 - Mã đề 101

D.

.

bằng

y

Câu 34. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào
dưới đây?
A.

.

B.

.

C.
.D.
.
Câu 35. Một khối lập phương có thể tích bằng 8. Cạnh của khối
lập phương đó bằng bao nhiêu?
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 36. Cho lăng trụ đứng
có đáy là tam giác vuông cân tại
Thể tích khối chóp
bằng
A.

.

B.

.

C.

Câu 37. Cho hàm số
A.

.

(
B.

,

,
D.

là tham số thực). Nếu

.

C.

Câu 38. Có bao nhiêu giá trị của tham số
đứng và tiệm cận ngang?
A. .
B.

.

x

O

.

thì

.

D.

bằng
.

để đồ thị hàm số

.

C.

.

không có tiệm cận

.

D.

.

Câu 39. Cho khối chóp
có thể tích bằng 12. Gọi
là điểm trên cạnh
sao cho
Thể tích của khối chóp
bằng
A. .
B. .
C. .
D.
Câu 40. Tam giác có ba đỉnh là các điểm cực trị của đồ thị hàm số
có diện tích bằng
A. .
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 41. Khối đa diện đều loại
cạnh có tổng diện tích của tất cả các mặt bằng
A.

.

B.

.

C.

Câu 42. Cho khối lăng trụ đứng

.

D.

.

.

có đáy là hình vuông và tổng diện tích các mặt bằng

. Giá trị lớn nhất của thể tích khối lăng trụ bằng
A.

.

B.

.

C.

Câu 43. Cho hàm số
nguyên của
A.

.
, với

để hàm số nghịch biến trên khoảng
.

B.

.

Câu 44. Cho hàm số đa thức bậc ba

C.

D.

.

là tham số. Gọi

là tập hợp các giá trị

. Số phần tử của tập
.

D.

.
y

có đồ thị như hình vẽ. Tổng số

tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

2


-2

A.
C.

.
.

Câu 45. Cho hàm số

B.
D..
.

-1 O 1

2

x

-2

có đồ thị là
Trang 5/6 - Mã đề 101

. Giả sử

cắt trục hoành tại

bốn điểm phân biệt có hoành độ

. Đặt

. Tích các giá trị của tham số

để

bằng
A.
.
Câu 46. Cho hàm số
Hàm số

B.

.
có đạo hàm

C.

không có giá trị lớn nhất trên

.

D.
.
. Xét các khẳng định sau:

.

.
.
.
Số khẳng định đúng là
A. .
B. .
Câu 47. Biết rằng đường thẳng
Giá trị của
A. .

B.

Câu 49. Cho hàm số
để

cắt

A.

C.

.

D.

.

,

.

.

.
. Khẳng định nào sau đây

B. Hàm số đạt cực đại tại
D. Hàm số đạt cực tiểu tại

có đồ thị

và đường thẳng

.

.

. Tập hợp các giá trị của

tại hai điểm phân biệt là
.B.

Câu 50. Hàm số
.

.
có đạo hàm

đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
C. Hàm số đạt cực đại tại

A.

D. .
tại điểm có tọa độ

bằng

Câu 48. Cho hàm số

tham số

C. .
cắt đồ thị hàm số

.

C.

. D.

đồng biến trên khoảng
B.

C.

.

------ HẾT ------

Trang 6/6 - Mã đề 101

D.

.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓