Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lữ trọng dương
Ngày gửi: 20h:36' 23-04-2019
Dung lượng: 296.8 KB
Số lượt tải: 1036
Số lượt thích: 0 người
Thứ ………ngày ……..tháng …….năm 2018
Họ và tên:…………………………………..lớp: ………………..

PHẦN I : Trắc nghiệm : ( 7 điểm )Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Câu 1.Số 54 175 đọc là:(M1-0,5 điểm)
A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.
B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.
C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.
D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.
Câu 2. Số liền sau của số 68457 là: (M1-0, 5 điểm)
A. 68467;
B. 68447
C. 68456
D. 68458

Câu 3.Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
(M1- 0, 5 điểm)
A. 48617; 48716; 47861; 47816
B. 48716; 48617; 47861; 47816
C. 47816; 47861; 48617; 48716
D. 48617; 48716; 47816; 47861
Câu 4 .Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là:(M1-0,5 điểm)
A. 11000
B. 10100
C. 10010
D. 10001

Câu 5. Kết quả của phép cộng 36528+ 49347 là:(M2-0,5 điểm)

A. 75865
B. 85865
C. 75875
D. 85875

Câu 6. Giá trị của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:(M2 -0, 5 điểm)
32493 B.39432 C. 33492 D 34293
Câu 7.Thứ hai tuần này là ngày 26, thứ hai tuần trước là ngày:…
(M2-0,5 điểm)

A. 19 B. 18 C. 16 D. 17
Câu 8.Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là: (M2-0,5 điểm)

A. XI B. XII C. VVII D. IIX
Câu 9.8 hộp bút chì như nhau có 96 cái bút chì. Hỏi 6 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì? (M3-1điểm)
A. 18 cái. B.12 cái. C.72 cái. D. 62 cái.
Câu 10.Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu? (M4-1điểm)

A. 3 cm
B. 12 cm
C. 4 cm
D. 36 cm


Câu 11.Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
(M3-1điểm)

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác
C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác D.5 hình tam giác,5 hình tứ giác
PHẦN II : TỰ LUẬN: ( 3 điểm )
Bài 1.Đặt tính rồi tính: (M1-1 điểm)
21628 x 3 45603 + 12908 15250 : 5 67013- 23114 
Gửi ý kiến