Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Ngoc Ba
Ngày gửi: 14h:18' 04-05-2019
Dung lượng: 47.4 KB
Số lượt tải: 2888
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT NGA SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Trường NGA TIẾN Năm học: 2018 - 2019
Lớp : 4. Môn: Toán
Tên: ……………………………… Thời gian:60 phút

Điểm
(ghi bằng số)
Điểm
(ghi bằng chữ)
Chữ ký GV coi thi
Chữ ký GV chấm thiI.TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1. Số thích hợp điền vào ô trống của
𝟏𝟔
𝟐𝟎 =
𝟓
là:
4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 2. Giá trị của chữ số 5 trong số 435 869 là:
5 B. 50 C. 500 D. 5000
Câu 3. 1 tấn 32kg =.....kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
132 B. 1320 C. 1032 D. 10 032
Câu 4. Diện tích hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10 cm là:
70 cm B. 70
𝑐𝑚
2
C. 70
𝑑𝑚
2
D. 700
𝑐𝑚
2

Câu 5. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 15000, độ dài 2 cm ứng với độ dài thật là:
15000 cm B. 20000 cm C. 25000 cm D. 30000 cm
Câu 6. Chữ số thích hợp điền vào ô trống để 2⎕22 là số chia hết cho 3 và 9 là:
0 B. 2 C. 3 D. 6
Câu 7: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: (0,5 điểm)
A.
12
25 ;
7
9
12
23
B.
12
25 ;
12
23 ;
7
9
C.
7
9 ;
12
23;
12
25
D.
12
23
12
25
7
9

Câu 8.Trên hình vẽ bên có:
2 góc vuông, 3 góc nhọn
3 góc vuông, 2 góc nhọn
3 góc vuông, 2 góc tù
2 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc nhọn
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Tính

7
15 +
4
5= ..................................... c)
5
7
x
8
3

10
3 – 2 = ................................. d)
4
5 :
8
7= .......................................
Câu 2. (1 điểm)Tìm x
x + 126 = 480 b) x : 13 = 205
...............................................................
..............................................................
..............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Câu 3. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

2
3
x
4
5+
1
3
x
4
5
b) 121 + 85 + 115 + 469
...............................................................
..............................................................
..............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

.............................................................. ................................................................
Câu 4. (1 điểm) Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40 dm, chiều cao là 25 dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Mẹ hơn con 30 tuổi, biết rằng tuổi con bằng
𝟐
𝟓
tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ và tuổi con ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

A
D
C
B
D
C
B
C

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. Tính (2 điểm). Mỗi câu 0.5 điểm

7
15 +
4
5=
7
15+
12
15 =
19
15
c)
5
7
x
8
3=
5 𝑋 8
7 𝑋 3=
40
21


10
3 – 2 =
10
3 -
6
 
Gửi ý kiến