Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lan Hương
Ngày gửi: 22h:27' 30-04-2019
Dung lượng: 108.0 KB
Số lượt tải: 799
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN - LỚP 5
NĂM HỌC : 2017- 2018

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu, số điểm
Mức
1
Mức
2
Mức
3
Mức
4

Tổng

Số học: Số thập phân; tỉ số phần trăm; toán về chuyển động đều.
Số câu
2
1
2
2
07


Số điểm

2

1

2

2

07

Đại lượng và đo đại lượng: Biết tên gọi, kí hiệu và các mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian.
Số câu

1
1

02


Số điểm


1

1

02

Yếu tố hình học: Tính được diện tích, thể tích một số hình đã học; giải được các bài toán liên quan đến diện tích, thể tích
Số câu1
01


Số điểm
1

01


Tổng
Số câu
2
2
3
3
10


Số điểm
2
2
3
3
10

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN TOÁN - LỚP 5
NĂM HỌC : 2017- 2018
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số lượng
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
KQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TLSố học
Số câu
2

1

1
1
1
1
07


Câu số
1;2

4

5
7
8
9


Đại lượng và đo đại lượng
Số câu


1

102


Câu số


3

6

Yếu tố hình học
Số câu1
01


Câu số10Tổng số câu
2

2

2
1

1
10


2
2
3
1
10


TRƯỜNG TIỂU HỌC SAN THÀNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN : TOÁN - Lớp 5

(Thời gian HS làm bài : 40 phút, không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh : ………………………………………..………………………Lớp : 5...
Điểm
Nhận xét của giáo viên


* Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng vào câu 1 ;2;3;4;5; 6 và làm các bài tập ở câu 7; 8; 9; 10 :

Câu 1: Trong số thập phân 345, 689 ; giá trị của chữ số 8 là:
A.  B.  C.  D. 

Câu 2: Kết quả của phép tính 64,25 x 100 là:

A. 6425 B. 6,425 C. 642,5 D. 642500

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
3 ngày 6 giờ = …………… giờ
A. 36 B. 78 C. 87 D. 306

Câu 4: Trong các số thập phân phân: 9,32 ; 8,86 ; 10,2 ; 8,68 số thập phân bé nhất là:
A. 9,32 B. 8,86 C.10,2 D. 8,68

Câu 5: Tỉ số phần trăm của 4 và 5 là:
A. 40% B. 80% C. 50% D. 45%

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 5 m3 675 dm3 = 5,675 m3 
b) 1996 cm3 > 19,96 dm3

Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 7,48 + 7,48 x 99
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 :Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Một lớp học có 18 học sinh nữ và 22 học sinh nam. Vậy số học sinh nữ bằng .................. phần trăm học sinh cả lớp.

Câu 9: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 44,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 35,5 km/giờ. Sau
1 giờ 30 phút
 
Gửi ý kiến