Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

toan hoc 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Bảo Vũ
Ngày gửi: 01h:08' 12-07-2019
Dung lượng: 395.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
TRƯỜNG PT DTNT PHƯỚC SƠN


KIỂM TRA HOC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 8; Thời gian : 90 phút

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II.
TOÁN 8 (2010 – 2011)

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết và hiểu được nghiệm của pt bậc nhất 1 ẩn.
Tìm được ĐKXĐ của pt.


Giải pt chứa ẩn ở mẫu

bài toán bằng cách lập PT


Số câu.
Số điểm
lệ: %
1
0,5
5%

1
0,5
5%


1
1
10%

1
1
10%
4
3
30%

2.Bất pt bậc nhất một ẩn.
Nghiệm của bpt bậc nhất một ẩnGiải bpt nhất một ẩn
Số câu.
Số điểm
lệ: %
1
0,5
5%
1
1
10%


2
1,5
15%

3.trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Giải được pt chứa dấu giá trị tuyệt đối
Số câu.
Số điểm
lệ: %

1
1
10%


1
1
10%

4.Tam giác đồng dạng.
Trường hợp đồng dạng của tam giác
-Tỉ số của hai đoạn thẳng.
-Tính chất đường phân giác của tam giác.
Vẽ được hình và Chứng minh tam giác đồng dạng.
.
Ứng dụng tam giác đồng dạng vào tìm cạnh.
Số câu.
Số điểm
lệ: %
1
0,5
5%

2
1
10%
1
1
10%

1
1
10%


5
3,5
35%

5.Hình hộp chữ nhật.

Tính được thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần


Số câu.
Số điểm
lệ: %1
1 10%
1
1 10%

T. số câu.
T số điểm
lệ: %
3
1,5
15%

3
1,5
15%
1
1
10%

4
4
40%

2
2
20%
13
10
100%SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
TRƯỜNG PT DTNT PHƯỚC SƠN


KIỂM TRA HOC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 8; Thời gian : 90 phút


I.TRẮC NGHIỆM: (3 điẻm ) (thời gian 27 phút)
Chọn và ghi một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy làm bài .
Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a  0) có nghiệm duy nhất là :
A. x =  B. x =  C. x =  D. x = 
Câu 2 Khẳng định nào ĐÚNG ?
A. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
C. Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
Câu 3: Tỉ số của hai đoạn thẳng AB=2dm và CD=10 cm là:
A. 2 B. C. 5 D.
Câu 4 Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
A. 1 – 2x < 2x – 1 B. x + 7 > 10 + 2x C. x + 3  0 D. x – 3 > 0.
Câu 5: Nếu AD là đường phân giác góc A của tam giác ABC (D thuộc BC ) thì:
AB. C. D.
Câu 6 Điều kiện xác định của phương trình :
A. x ( 0 . B. x ( x ( 0 C. x ( R D.
II. TỰ LUẬN : (thời gian 53 phút)
Câu 7: (3 )
1)Giải phương trình sau : ( 1 điểm )

 
Gửi ý kiến