Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

toan hoc cd dh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Ngân
Ngày gửi: 07h:54' 15-04-2022
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người

BÀITẬPCUỐIKHOÁHỌCMÔÐUN9
1
.Xâydýngcachocliêusốphucvuchomôthoatðônghoctrongkêhoachbàiday
mônToancóứngdungCNTTởcấpTHCSðacó.
.Môtảcachsửdunghocliêusốtronghoatðôngdayhoc.
Sảnphẩm1
.Họcliệusố
2
1
TTHọcliệu
Ðịnhdạng
.ggb
Tênfile
1
Môphỏngtỉsố
SPS.020ba1.01.0202.BTCK.rar
lýợnggiacbằng
phầnmềm
Geogebra
2
Maytínhcầm
taygiảlập
.exe
Sảnphẩm2.
.Bảnmôtả
2
Khungbảnmôtảthựchiệnngắnnhýsau:
BẢNMÔTẢPHÝÕNGÁNỨNGDỤNGCÔNGNGHỆTHÔNGTINCHOHOẠT
ÐỘNGHỌCTRONGKẾHOẠCHBÀIDẠY
TÊNBÀIDẠY:TỈSỐLÝỢNGGIÁCCỦAGÓCNHỌN
Mônhoc/Hoatðônggiaoduc:TOÁN;Lớp:9
Thờilýợngthýchiên:02tiêt
Hìnhthức:Trýctuyên

MỤCTIÊU
Phẩmchất,nãnglực
Yêucầucầnðạt
.Nãnglực
1
Sosanhðýợccactỉsốgiữacaccanhtrongtamgiacvuông.Phathiên
ðýợcsýtýõngðồnggiữacactỉsốvàthểhiênðýợckêtquảcủaviêc
quansat,từðóhocsinhphathiênðýợcðịnhnghĩatỉsốlýợnggiaccủa
gócnhon.
Nănglựctưduyvà
lậpluậntoánhọc
Nănglựcmôhình
hoátoánhọc
Vậndungðýợctỉsốlýợnggiaccủagócnhonðểgiảiquyêtðýợcmôtsố
vấnðềthýctiễn:Tínhchiềucaotòanhà,ðôlớngóctaobởithangvà


mặtðất
Nănglựcsửdụng
Sửdungðýợcmaytínhcầmtayðểtínhtỉsốlýợnggiaccủamôtgóc
côngcụ,,canh.
họctoán
2
.Phẩmchất
Cóýthứcxâydýngvàthýchiênnhiêmvuhoctậpðýợcgiao.Tíchcýc
thamgiacachoatðôngnhóm.
Tráchnhiệm
II.THIẾTBỊDẠYHỌCVÀHỌCLIỆU
1
.Chuẩnbịcủagiáoviên
-
Hocliêusố:


Tisoluonggiac.ggb
fx-580VNXEmulator.exe
-
Thiêtbịðiêntử:Laptopcanhân
Bảngviêtðiêntử
Ðiênthoaithôngminh
2
-
.Chuẩnbịcủahọcsinh
Càiðặtsẵnphầnmềmtrênmaytínhcanhân/ðiênthoaithôngminh:Geogebra
Tảihocliêusốvàcàiðặtsẵntrênmaytínhcanhân/ðiênthoaithôngminh:
-


Tisoluonggiac.ggb
fx-580VNXEmulator.exe(nêuHSchýacómaytínhcầmtay)
-
Thiêtbịðiêntử:Ðiênthoaithôngminh(có4G)
Maytínhcanhân(hêðiềuhànhwin7trởlên)
Bôðịnhtuyên(cósẵnwifi)
-
Ðồdùnghoctậpcanhân:thýớcthẳng,êke,maytínhcầmtayCasioFX580VNX.
III.Môtảhoạtðộnghọccóứngdụngcôngnghệthôngtin,thiếtbị,phầnmềmvàhọc
liệusố
Hoạtðộng2.HìnhthànhđịnhnghĩaTỉsốlượnggiáccủagócnhọn(25phút)
Phươngpháp,kỹthuậtdạyhọc:Dạyhọcthôngquahoạtđộngtrảinghiệm
Họcliệusố:Slidetrìnhchiếu,môhìnhtỉsốlượnggiác.
1
.Mụctiêu:
-
HSsửdungmôhìnhtỉsốlýợnggiacðểtínhtỉsốgiữacaccanhcủatamgiacvuông,sosanh
ðýợccactỉsốgiữacaccanhtrongtamgiacvuôngkhigócnhonkhôngðổi;nhậnbiêtðýợctính


bấtbiêncủacactỉsốgiữacaccanh,từðóhìnhthànhcackhainiêmsin,cos,tan,cotancủa
gócnhon.
2
.Nộidung.
Nhiệmvụ1.HSthýchiêntheocacbýớcsau:
-
-
Bước1.Mởgeogebra
Bước2.Vẽmộttamgiácvuôngrồiđánhdấugócnhọnbấtkìvàghitêncạnhđối,
cạnhkềcủagócvừađánhdấu.
Nhiệmvụ2.HSthýchiêntheocacbýớcsau:
-
-
-
Bước1.Mởhọcliệusốtisoluonggiac.ggb.
Bước2.ChọngócnhọnBbấtkì(nhậpsốđovàoôtrống)
Bước3.ThựchiệnkéothanhtrượtđểthayđổiđộdàiAB(dẫnđếnđộdàicạnhAC
thayđổitheo)
-
Bước4.Quansátkếtquảtrênmànhìnhrồiđưaranhậnxétvềgiátrịcủa4tỉsốtrên
mànhìnhkhiđộdàicáccạnhcủatamgiácvuôngthayđổi.
3
.Sảnphẩm.
Nhiệmvụ1.


Nhiệmvụ2.
4
.Tổchứchoạtðộng
-
.Ðanhdấumôtgócnhontrênhìnhvẽ.Giớithiêucanh
huyền,canhðốivàcanhkềcủagócnhonvừaðanhdấu.
#
1.Giaonhiệmvụ.
.
.
#
2.Thựchiệnnhiệmvụ.
HSthýchiêncanhânnhiêmvu1vànhiêmvu2ðýợcgiaotrongNôidung.
HSnêugặpkhókhãnthìchiasẻmànhìnhðểðýợcGVquansat,hỗtrợHSthýchiênnhiêmvu.
#
3.Báocáo,thảoluận.
-
GVmờinhữngHSðagiõtayðãngkýbaocaokêtquảthýchiênbằngcachchiasẻmànhình
củaHS.
#
-
4.Kếtluận
GVnhậnxét,ðýarakêtluậnnhýtrongSảnphẩmhoctập.
-
GVnhậnðịnhcactỉsố
trênmỗihìnhcủatừngHSluônkhôngðổimặcdùðô
dàicaccanhthayðổikhiHSkéothanhtrýợtAB,từðótrìnhchiêuðịnhnghĩatỉsốlýợnggiactrên


bảngnhýNôidungsau:
I.Ðịnhnghĩa
;
;
.
Phýõngánðánhgiá:
-
PP:ðanhgiaquasảnphẩmhoctập
-
Côngcu:dùngBảngkiểmðanhgiaSảnphẩmhoctậpcủaHS.
Hoạtðộng3.VậndụngMTCTtínhsốðocủagócnhọn(15ph)
Phươngpháp,kĩthuậtdạyhọc:Dạyhọcthựchành
Phươngtiện,họcliệu:slidetrìnhchiếu,máytínhcầmtaygiảlập.
1
.Mụctiêu:
-
Tínhðýợcgiatrị(ðúnghoặcgầnðúng)sốðocủagócnhonbằngmaytínhcầmtay
(MTCT).
2
.Nộidung.
Nhiệmvụ3.HSthýchiênbàitậpsau:
Bàitập2.Tìmgócnhonx(làmtrònđếnphút),biêt:
a)sinx=0,2836
b)cotgx=2,675
3
.Sảnphẩmhọctập.
Bàitập2.


a
b


4
-
.Tổchứchoạtðộng.
GVmởmaytínhcầmtaygiảlậpvàchiasẻmànhìnhðểhýớngdẫnHScacthaotacbấmmayðể
thýchiênVídu1:
Tínhsốðogócx(làmtrònđếnphút)khibiêt:
a)
b)
c)
d)
#
1.Giaonhiệmvụ
GVyêucầuHSthýchiêncacbýớcsau:
-


Bước1.MởMTCTthực/giảlập
Bước2.ThựchiệncácthaotácbấmmáytínhnhưquansáttrênmànhìnhchiasẻcủaGV
đểthựchànhVídụ1
-
GVyêucầuHSthýchiênbàitập2nhýtrongNôidung.
Saukhithýchànhxong,GVyêucầuHSapdungðểgiảiquyêtbàitập2.
2.Thựchiệnnhiệmvụ.
-
#
-
HSthýchànhbấmmaytínhcầmtaythýc(hoặcgiảlập)theonhýhýớngdẫncủaGVðểthýc
hànhVídu1.
-
HSthýchiêncanhânnhiêmvu3ðýợcgiaotrongNôidung.
-
HSnêugặpkhókhãnthìchiasẻmànhìnhðểðýợcGVquansat,hỗtrợHSthýchiênnhiêmvu.
3.Báocáo,thảoluận.
#
-
GVmờinhữngHSðagiõtayðãngkýbaocaokêtquảthýchiênbằngcachchiasẻmànhìnhcủa
HS(nêudùngMTCTgiảlập),hoặcchuphìnhkêtquảtrênMTCT(nêusửdungMTCTthýc).
#
-
4.Kếtluận,nhậnđịnh.
GVnhậnxétvềkêtquảbaocaocủaHS.
-
GVðanhgiakêtquảhoatðôngcủacacHSvừatrìnhbày.ChoðiểmcôngcanhânnêuHSbấm
MTCTðúngcacbýớcvàlàmtrònðúngkêtquả.
.
Phýõngánðánhgiá
-
PP:ðanhgiaquasảnphẩmhoctập
-
Côngcu:dùngBảngkiểmðanhgiaSảnphẩmhoctập.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓