Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thái dương
Ngày gửi: 23h:45' 07-04-2018
Dung lượng: 848.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THỬ SỨC SỐ 1
Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z có phần thực bằng ‒2.
A. Đường thẳng B. Đường thẳng 
C. Đường thẳng D. Đường thẳng 
Câu 2: Trong không gian Oxyz tính khoảng cách d giữa hai mặt phẳng cho bởi các phương trình và .
A. B. C. D. 
Câu 3: Đẳng thức nào dưới đây không đúng với mọi ?
A. B. C. D. 
Câu 4: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Tính xác suất sao cho phương trình (x là ẩn số) có nghiệm lớn hơn 3.
A. B. C. D. 
Câu 5: Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là dãy giảm?
A. B. C. D. 
Câu 6: Trong các giới hạn hữu hạn sau, giới hạn nào có giá trị khác với các giới hạn còn lại?
A. B. C. D. 
Câu 7: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a sao cho hai đường thẳng sau đây cắt nhau.
 và 
A. B. C. D. 
Câu 8: Có bao nhiêu cách chọn ra 4 bóng đèn từ 6 bóng đèn khác nhau rồi mắc nối tiếp chúng?
A. 24 B. 15 C. 30 D. 360
Câu 9: Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. d song song với đường thẳng B. d song song với đường thẳng 
C. d có hệ số góc âm D. d có hệ số góc dương
Câu 10: Trong không gian Oxyz cho điểm . Viết phương trình mặt phẳng đi qua M cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trọng tâm của tam giác ABC.
A. B. 
C. D. 
Câu 11: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên 
B. Hàm số nghịch biến trên 
C. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên 
D. Hàm số nghịch biến trên và đồng biến trên 
Câu 12: Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
B. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
C. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
D. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
Câu 13: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Tính thể tích của khối trụ đó.
A. B. C. D. 
Câu 14: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 15: Tính 
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho mặt cầu có phương trình và mặt phẳng có phương trình . Tính bán kính của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng và mặt cầu 
A. 8 B. C. 10 D. 6
Câu 17: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số xác định với mọi .
A. B. 
C. D. 
Câu 18: Cho hàm số có đồ thị là đường gấp khúc như hình vẽ bên. Tính .
A. 18 B. 2
C. 0 D. 16
Câu 19: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
B. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
C. Cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau
 
Gửi ý kiến