Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Toán học lớp 4 ôn tập cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Tú Anh
Ngày gửi: 09h:14' 08-11-2018
Dung lượng: 39.2 KB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1
Bài 1: Điềndấu (<; >; =) thíchhợpvàochỗchấm
23476.......32467                      
34890 .........34890
5688..........45388                    
12083 ..........1208
9087............8907                    
93021...........9999
Bài 2: Mộtnhàmáytrong 4 ngàysảnxuấtđược 680 tivi. Hỏitrong 7 ngàynhàmáyđósảnxuấtđượcbaonhiêuchiếctivi, biếtsốti vi mỗingàysảnxuấtnhưnhau.
Bàigiải
Tómtắt : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Sốbamươinghìnkhôngtrămlinhbảyviếtlà:
A. 300 007                  
B. 30 007                
C. 3 007                
D . 30 070
Bài 4: Sốlớnnhấtgồm 5 chữsốkhácnhaulà:
A. 99 999                    
B. 98756                  
C. 98765                
D. 99 995
Tuần 2
Bài 1: Viếtcácsốsau:
a. Mườilăm nghìn:.................................................................
b. Bảytrămnămmươi:...........................................................
c. Bốn triệu:............................................................................
d. Mộtnghìnbốntrămlinhnăm:................................................
Bài 2: Trongcácsốsau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 sốnàolớnnhấtlà:
A. 67382            
B. 62837              
C. 286730              
D. 62783
Bài 3: Sốliềnsausố 999 999 là:
A. 1 triệu            
B. 10 triệu              
C. 1 tỉ                    
D. 100 triệu
Bài4: Viếtsốgồm:7triệu,7trămtriệu,7nghìn,7đơnvị:
......................................


Tuần 3
Bài 1: Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm
a. 675; 676; .....; ......;.......;........; 681.
b. 100;.......;.........;........; 108; 110.
Bài 2: Viếtsốgồm:
2 trămnghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơnvị:
......................................
5 nghìn, 8 chục, 3 đơnvị:
.........................................................
9 trămnghìn, 4nghìn, 6 trăm, 3 chục:
.........................................
Bài 3: Dãysốtựnhiênlà:
A. 1, 2, 3, 4, 5,...
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,......
C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
D. 0, 1, 3, 4, 5,....
Bài 4: Tìm x với: x làsốtrònchục, 91 > x > 68; x=....................................


Tuần 4
Bài 1: Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm.
50 dag = ...................hg                              
4 kg 300g =................. .g
4 tấn 3 kg = ..................kg                          
5 tạ 7 kg = ................kg
82 giây = .........phút ........giây                    
1005 g = .......kg .....g
Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút. Sốcầnđiềnlà:
A. 15 giờ 2 phút          
B. 1 giờ 52 phút            
C. 2 giờ 32 phút            
D. 1 giờ 32 phút
Bài 3: 8 hộpbútchìnhưnhaucó 96 chiếcbútchì.Hỏi 5 hộpnhưthếcósốbútchìlà:
A. 12 bútchì              
B. 60 bútchì                  
C. 17 bútchì                
D. 40 bútchì
Bài 4: Có 5 góibánhmỗigóinặng 200g và 4 góikẹomỗigóinặng 250g. Hỏitấtcảcóbaonhiêukilôgambánhkẹo?
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tuần 5
Bài 1: Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm:
a) 3 ngày = ..........giờ
5 giờ = ............. phút
b) 3giờ 10 phút = ........phút
2 phút 5 giây = ............ giây
Bài 2: Mộttổcó 5 HS cósốđolầnlượtlà:
138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm.
Hỏitrungbìnhsốđochiềucaocủamỗihọcsinhlàbaonhiêu?
Bàigiải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Trongcácsố: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thìsốbénhấtlà:
A. 5 647 532            
B. 4 785 367            
C. 11 048 502            
D. 8 000 000
Bài 4: Can thứnhấtđựng 12 lítnước. Can thứhaiđựng 16 lítnước. Hỏi can thứbađựngbaonhiêulítnước? Biếttrungbìnhmỗi can đựng 15 lítnước.
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 6
Bài 1: Đặttínhrồitính:
a) 2547 + 7241            
b) 3917 - 2567          
c) 2968 + 6524          
d) 3456 – 1234
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Nếu a = 6 thìgiátrịcủabiểuthức 7543 x a là
A. 45248                
B. 45058              
C. 45258                  
D. 42358
Bài 3: Mộttrườngcó 315 họcsinhnữ, sốhọcsinhnamíthơnsốhọcsinhnữ 28 bạn. Hỏitrườngđócóbaonhiêuhọcsinh?
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tínhtổngcủasốbénhấtcó 8 chữsốvàsốlớnnhấtcó 7 chữsố.
Sốbénhấtcó 8 chữsốlà:....................... ;
Sốlớnnhấtcó 7 chữsốlà:......................
Tổngcủahaisốđólà:..................................................................................................
Tuần 7
Bài 1: Nếu a = 47685; b = 5784 thìgiátrịbiểuthức a + b là:
A. 53269                
B. 53469                    
C. 53479                        
D. 53569
Bài 2: Cho biết m = 10; n = 5; p = 2, tínhgiátrịcủabiểuthức:
a) m + n + p =...........................................................................................................
b) m + n - p =...........................................................................................................
c) m + n x p =............................................................................................................
Bài 3: Mộthìnhchữnhậtcósốđochiềudàilà 16 cm, chiềurộnglà 12 cm. Hỏichu vi hìnhchữnhậtđólàbaonhiêu?
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tổngcủa 5 sốchẵnliêntiếplà100 . 5 sốchẵnđólà:
A. 20; 22; 24; 26; 28.
B. 12; 14; 16; 18 ; 20.
C. 18; 19; 20; 21; 22.
D. 16; 18; 20; 22; 24.


Tuần 8
Bài 1: Tínhbằngcáchthuậntiệnnhất.
a) 96 + 78 + 4=............................................................................................................
b) 677 + 969 + 123 + 31
 
Gửi ý kiến