Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TOÁN lop 4. KIỂM TRA CUỐI NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày gửi: 22h:15' 08-05-2019
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 3300
Số lượt thích: 0 người

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học: 2018 - 2019
Môn: Toán – Lớp 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên: ............................................................... Lớp: 4 ………. Trường Tiểu học.

I. PHẦN TRĂC NGHIỆM.
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1. Giá trị của chữ số 9 trong số 679 500 là:
A. 9 B. 900 C. 9000 D. 900 000
Câu 2. a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 8m2 27dm2 = . . . . dm2 là:
A. 827 B. 8027 C. 8270 D. 8720
b) Hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 30cm và 60cm thì diện tích hình thoi là:
A. 18dm B. 90cm2 C. 1800cm2 D. 1800dm2
Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Tổng của hai số là 140. Tỉ số của hai số là .
Số bé là: …………………………………………………………………………………………………….………………………….
Số lớn là: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chiều rộng của thửa ruộng đó ? (Chỉ ghi đáp số)
Đáp số: Chiều rộng ………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 2cm. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:
A. 200 000m B. 20 000m C. 2000cm D. 2000m

PHẦN II. TỰ LUẬN:
Câu 6. Tính:
a) + ; b) ˗ ; c) ) : ; d) × 5
..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

.Câu 7. Tính giá trị biểu thức:
a) 665 : 7 × 12 b) 1005 + 305 × 24
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. Một cửa hàng gạo đã bán được số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp là 480kg, trong đó số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Tính số gạo mỗi loại cửa hàng đã bán được?
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Tìm x:
x × 2 + x × 3 + x × 4 + x = 420
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI NĂM
Môn: Toán - Lớp 4
Năm học: 2018 - 2019
PHẦN I. (4 điểm)


Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh đúng : ý C


Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý 0,5đ


a) Ý A ; b) Ý C


Câu 3. (1 điểm) Tìm đúng : Số bé 40; Số lớn 100.


Câu 4. (1 điểm) Tìm đúng : 24m


Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh đúng D
0,5 điểmPHẦN II. (6 điểm)


Câu 6. (2 điểm) Tính đúng mỗi phần
0.5 điểm

Câu 7. (1 điểm) Tính đúng mỗi phần
0.5 điểm

Câu 8. (2 điểm)


Vẽ được sơ đồ hoặc lí luận
0,5 điểm

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 ˗ 2 = 3 (phần)
0,25 điểm

Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam gạo nếp là: 480 : 3 × 2 = 320 (kg)
0,5 điểm


Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là: 320 + 480 = 800 (kg)

0.5 điểm

 Đáp số: Gạo nếp: 320 kg.
Gạo tẻ: 800 kg.0.25 điểm

Câu 9.(1điểm)
x × 2 + x × 3 + x × 4 + x = 420
x × 2 + x × 3 + x × 4 + x × 1 = 420
x × (2 + 3 + 4 + 1) = 420
x × 10 = 420
x = 420 : 10
x = 42.MA TRÂN NỘI DUNG, CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Toán - Lớp 4
Năm học: 2018 – 2019
MA TRẬN ĐỀ KT TOÁN CUỐI NĂM - LỚP 4

Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD
 
Gửi ý kiến