Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TOÁN NÂNG CAO ÔN THI VÀO 6 CHẤT LƯỢNG CAO, LỚP CHỌN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày gửi: 13h:31' 14-09-2021
Dung lượng: 41.3 KB
Số lượt tải: 276
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………………………
Các bài toán về hình học (T12)
Bài 1: Một bồn hoa gồm một hình chữ nhật và hai nửa hình tròn, biết hình chữ nhật có chu vi 39,6m, chiều dài hơn chiều rộng 12,2m. Hãy tính diện tích của bồn hoa.
Lời giải:
Gọi chiều rộng hình chữ nhật là 𝑥→chiều dài là 𝑥+12,2 (m)
Mà chu vi HCN là 39,6 →2𝑥+2
𝑥+12,2=39,6
2𝑥+2𝑥+24,4=39,6→𝑥= 3,8(m)
Vậy chiều rộng HCN là 3,8(m) và chiều dài HCN là 3,8+12,2=16(m)
đường kính đường tròn là 3,8(m)
Mà bồn hoa gồm HCN và 2 nửa hình tròn nên diện tích bồn hoa sẽ gồm diện tích HCN và diện tích 1 hình tròn:
𝑆=3,8×16+3,14×3,8 ×3,8≈106,1416
𝑚
2)
Vậy Diện tích bồn hoa: 106,1416
𝑚
2)
Đ/s: Diện tích bồn hoa: 106,1416
𝒎
𝟐)
Bài 2: Tính diện tích hình vuông ABCD biết diện tích hình tròn là 30,1754
cm
2.
Lời giải:
Gọi bán kính hình tròn là r.
Theo đề bài ta có: 30,1754=3,14 ×𝑟×𝑟
𝑟×𝑟=9,61
Mà cạnh hình vuông bằng 2×r
diện tích hình vuông là: 2×𝑟×2×r = 4×𝑟×𝑟 = 4×9,61 = 38,44
cm
2)
Vậy diện tích hình vuông ABCD là 38,44
cm
2)
Đ/s: diện tích hình vuông ABCD: 38,44
𝐜𝐦
𝟐)


Bài 3: Diện tích hình tròn là 78,5
cm
2 .Hãy tính diện tích hình vuông ABCD.
Lời giải:
Theo đề bài ta có: 78,5=3,14×𝑟×𝑟 (r là bán kính hình tròn)
𝑟×𝑟=25
Mà 5×5=25 nên 𝑟=5
đường kính d = 10 = AC = BD
Lại có diện tích hình vuông ABCD = Diện tích hình thoi BCDA

𝑆
𝐴𝐵𝐶𝐷
1
2×𝐴𝐶×𝐵𝐷
1
2×10×10=50
cm
2)
Đ/s: diện tích hình vuông ABCD: 𝟓𝟎
𝐜𝐦
𝟐)
Bài 4: Diện tích hình vuông ABCD là 16
cm
2.Hãy tính diện tích hình tròn.
Lời giải:
Ta có hình vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thoi
Theo đề bài ta có:
16
1
2×𝐴𝐶×𝐵𝐷→𝐴𝐶×𝐵𝐷=32 (AC = BD)
𝐴𝐶×𝐴𝐶=32→2×𝑂𝐴×2×𝑂𝐴=4×𝑂𝐴×𝑂𝐴=32
𝑂𝐴=8
Vậy diện tích hình tròn bằng: 3,14×𝑂𝐴×𝑂𝐴=200,96
cm
2

Đ/s: diện tích hình tròn: 𝟐𝟎𝟎,𝟗𝟔
𝐜𝐦
𝟐

Bài 5: Cho hình vuông ABCD có chu vi 8dm. Lấy lần lượt các điểm A,B,C,D làm tâm vẽ các đường tròn bán kính bằng ½ cạnh hình vuông. Tính diện tích phần gạch chéo.
Lời giải:
Gọi r là bán kính đường tròn →cạnh hình vuông là 2r
Theo đề bài ta có: 8=4×2𝑟=8𝑟→𝑟=1(𝑑𝑚)
Diện tích hình vuông ABCD là:
2𝑟×2𝑟=4
𝑑𝑚
2)
Mà A,B,C,D lần lượt là tâm đường tròn nên tổng diện tích
phần trắng bằng diện tích 1 hình tròn bán kính r
Diện tích hình tròn bán kính r là: 3,14×r×r=3,14
𝑑𝑚
2)
Vậy diện tích phần gạch chéo bằng: 4 -3,14=0,86
𝑑𝑚
2)
Đ/s: diện tích phần gạch chéo: 0,86
𝐝𝐦
𝟐)
Bài tập tự học:
+ điền đáp án vào chỗ trống:

Bài toán
Đáp án

1
Người ta làm một cái nắp để đạy miệng giếng tròn có bán kính là 12,5dm. Hỏi phải dung hết bao nhiêu mét vuông tôn để cái nắp đạy vừa kín miệng giếng
Diện tích nắp đạy bằng diện tích hình tròn bán kính 12,5dm và bằng:
3,14×12,5×12,5=490,625
𝑑𝑚
2=4,90625
𝑚
2


2
Một
 
Gửi ý kiến