Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán ôn HKII thời CôVit mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nghiên cứu và sưu tầm
Người gửi: Đặng Ngọc Liên
Ngày gửi: 21h:25' 18-03-2020
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Thị Hương)Trường THPT Ngọc Hồi-Tổ Toán
GV: Đặng Ngọc Liên
ĐỀ CƯƠNG ÔN PHỤ ĐẠO HỌC KÌ II
LỚP 10-NÂNG CAO.
I.ĐẠI SỐ
CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
2. Bất phương trình
Khái niệm bất phương trình.
Nghiệm của bất phương trình.
Bất phương trình tương đương.
Phép biến đổi tương đương các bất phương trình.
3. Dấu của một nhị thức bậc nhất
Dấu của một nhị thức bậc nhất.
Minh họa bằng đồ thị.
Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
5. Dấu của tam thức bậc hai
Dấu của tam thức bậc hai.
Bất phương trình bậc hai.
Bài tập.
1. Xét dấu biểu thức
A = (2x - 1)(5 -x)(x - 7).
2. Giải bất phương trình
 > 0
3. Giải hệ bất phương trình:

4. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình
2x - 3y + 1 > 0.
5. Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình

6. Với giá trị nào của m, phương trình sau có nghiệm?
x2+ (3 - m)x + 3 - 2m = 0.
7. Xét dấu các tam thức bậc hai:
a) -3x2 + 2x - 7;
b) x2 - 8x + 15.

8. Giải các bất phương trình:
a) –x2 + 6x - 9 > 0;
b) -12x2 + 3x + 1 < 0.
9. Giải các bất phương trình:
(2x - 8)(x2 - 4x + 3) > 0;
CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ
1.Bảng phân bố tần số - tần suất.
2. Biểu đồ
Biểu đồ tần số, tần suất hình cột.
Đường gấp khúc tần số, tần suất.
Biểu đồ tần suất hình quạt.
3. Số trung bình
Số trung bình.
Số trung vị và mốt.
4. Phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê
Bài tập.
1. Chiều cao của 30 học sinh lớp 10 được liệt kê ở bảng sau (đơn vị m):
145
158
161
152
152
167

150
160
165
155
155
164

147
170
173
159
162
156

148
148
158
155
149
152

152
150
160
150
163
171

a) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp là: [1,45; 1,55); [1,55; 1,65); [1,65; 1,75).
b) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất
c) Phương sai và độ lệch chuẩn
2. Điểm thi học kì II môn Toán của một tổ học sinh lớp 10A (quy ước rằng điểm kiểm tra học kì có thể làm tròn đến 0,5 điểm) được liệt kê như sau:
2 ; 5 ; 7,5 ; 8 ; 5 ; 7 ; 6,5 ; 9 ; 4,5 ; 10.
a) Tính điểm trung bình của 10 học sinh đó (chỉ lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn).
b) Tính số trung vị của dãy số liệu trên.
CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
1. Góc và cung lượng giác
Độ và rađian.
Góc và cung lượng giác.
Số đo của góc và cung lượng giác.
Đường tròn lượng giác.
2. Giá trị lượng giác của một góc (cung)
Giá trị lượng giác sin, côsin, tang, côtang và ý nghĩa hình học.
Bảng các giá trị lượng giác của các góc thường gặp.
Quan hệ giữa các giá trị lượng giác.
3. Công thức lượng giác
Công thức cộng.
Công thức nhân đôi.
Công thức biến đổi tích thành tổng.
Công thức biến đổi tổng thành tích.
Bài tập
1. Đổi số đo của các góc sau đây sang ra-đian:
105° ; 108° ; 57°37`.
2. Một đường tròn có bán kính 10cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo:
a) 
b) 45°.

3. cho sinα = ; và 
a) Cho Tính cosα, tanα, cotα.
b) Cho tanα = 2 và Tính sinα, cosα.
4. Chứng minh rằng:
a) (cotx + tanx)
 
Gửi ý kiến