Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tóm tắt lt Cơ học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hoài Anh
Ngày gửi: 23h:40' 22-03-2018
Dung lượng: 219.9 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 1
Câu 1.1 Đối tượng nghiên cứu của “Động học chất điểm” là gì ?
Trả lời: Động học chất điểm nghiên cứu chuyển động của chất điểm, mà chưa xét đến nguyên nhân gây ra chuyển động đó.
Câu 1.2 Chuyển động cơ là gì ?
Trả lời: Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí trong không gian của các vật hay là sự chuyển động của một bộ phận này so với bộ phận khác của cùng một vật.
Câu 1.3 Thế nào là một hệ quy chiếu ?
Trả lời: Vật hay hệ vật mà ta quy ước là đứng yên khi nghiên cứu chuyển động của một vật khác gọi là hệ quy chiếu.
Câu 1.4 Phương trình chuyển động là gì?Nêu ý nghĩa, viết dạng phương trình chuyển động trong hệ tọa độ Descartes và tọa độ cầu.
Trả lời: Phương trình biểu diễn vị trí của chất điểm theo thời gian gọi là phương trình chuyển động của một chất điểm. Phương trình chuyển động có thể được dung để tìm ra phương trình quỹ đạo.
Trong hệ tọa độ Descartes, phương trình chuyển động của một chất điểm là:
X=x(t), y=y(t), z=z(t)
Trong hệ tọa độ cầu nó trở thành:
R=r(t), ϴ=ϴ(t), φ=φ(t)
Câu 1.5 Phương trình quỹ đạo là gì? So sánh phương trình quỹ đạo với phương trình chuyển động.
Trả lời: Phương trình mô tả đường cong quỹ đạo gọi là phương trình quỹ đạo. Phương trình quỹ đạo có thể được tìm được từ phương trình chuyển động, sau khi đã tích phân theo thời gian để loại bỏ tham số thời gian.
F(x,y.z)=C ;
Trong đó f là một hàm nào đó của các tọa độ x,y,z và C là một hằng số
So sánh:
Giống nhau: Đều là phương trình động học mô tả chuyển động của vật
Khác nhau:
Phương trình quỹ đạo: mô tả dạng đường đi của vật.
Phương trình chuyển động : mô tả tọa độ của vật theo thời gian.
Câu 1.6 Định nghĩa và nêu ý nghĩa của tốc độ trung bình , vectơ vận tốc trung bình, vectơ vận tốc tức thời .
Trả lời:Tốc độ trung bình là tổng quãng đường vật đi chia cho thời gian đi được.
Vectơ vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 bằng thương số của vectơ độ dời và khoảng thời gian t. Vectơ vận tốc trung bình có phương và chiều trùng với vectơ độ dời .Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc trung bình có phương trùng với đường thẳng quỹ đạo .

𝑣
𝑡𝑏
𝛥
𝑠
𝛥𝑡;
Với 𝛥
𝑠 là độ dời của vật so với vị trí vật mốc ban đầu.
Vectơ vận tốc tức thời tại thời điểm t, kí hiệu là vectơ v là thương số của vectơ độ dời và khoảng thời gian rất nhỏ.

𝑣
lim
𝛥𝑡→0
𝛥
𝑠
𝛥𝑡
𝑑
𝑟
𝑑𝑡;
Với
𝑟 là vector định vị cho vật/chất điểm ở thời điểm t(s), hay cụ thể vector
𝑟 có gốc là vị trí vật mốc và đỉnh là vị trí vật ở thời điểm t(s).
Vector vận tốc là một vector tự do, có điểm gốc gắn lên vật chuyển động.
Câu 1.7 Viết biểu thức vận tốc trong hệ tọa độ Descartes và hệ tọa độ cầu.
Trả lời: Trong hệ tọa độ Descartes độ dịch chuyển vi phân của chất điểm là:
𝑑
𝑠=d
𝑟=dx
𝑖+dy
𝑗+dz
𝑘

Trong đó
𝑖
𝑗
𝑘
là những vectơ đơn vị đặc trên các tọa độ x,y,z
Ta có :
𝑣
𝑑
𝑠
𝑑
𝑡
𝑑
𝑟
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡
𝑖
𝑑𝑦
𝑑𝑡
𝑗
𝑑𝑧
𝑑𝑡
𝑘

Trong hệ tọa độ cầu, độ dịch chuyển vi phân của chất điểm là:
d
𝑠 = d
𝑟.
𝑒
r + rd
𝑒ϴ + r
sin
𝜃

𝑒
φ
trong đó
𝑒
r,
𝑒ϴ,
𝑒
φ là những vectơ đơn vị đặt trên các đường tọa độ r, 𝜃, 𝜑
Ta có:

𝑣=
𝑑
𝑠
𝑑𝑡 =
𝑑𝑟
𝑑𝑡
𝑒
r + r
𝑑𝜃
𝑑𝑡
𝑒ϴ + r
sin
𝜃
𝑑𝜑
𝑑𝑡
𝑒
φ
Câu 1.8 Định nghĩa và nêu ý nghĩa của vectơ gia tốc trung bình, vectơ gia tốc tức thời.
Trả lời: Gia tốc trung bình trong một khoảng thời
 
Gửi ý kiến