Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

tong-hop 10 de-tham-khao-khoi-10-hoc-ki-i có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: 123 doc
Người gửi: Nguyễn Văn Vũ
Ngày gửi: 06h:22' 01-12-2017
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số sau: +2x (1đ)
Câu 2: Cho hàm số 
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. (2đ)
b) Tìm giao điểm của parabol và đường thẳng y = x + 3.(1đ)
Câu 3: Giải phương trình
a) (1đ) b) (1đ)
Câu 4: Chứng minh rằng
(1đ)
Câu 5: Cho và . Tính sina và tana (1đ)
Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vớiA(1,-3), B(-4,2), 
a) Chứng minh tam giác ABC vuông.tại A (1đ)
b) Tính diện tích tam giác ABC và tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.(1đ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 2
Câu 1( 1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 
Câu 2:( 3 điểm) Cho hàm số y=- x2+2x+2
a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b)Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D):y=-2x+5
Câu 3: (2điểm) Giải các phương trình:
a) b)
Câu 4: (1điểm) Cho ba số dương a,b,c chứng minh :
Câu 5: (3điểm) Cho tam giác ABC có A(3;8),B(-1;6),C(3;-2).
Chứng minh tam giác ABC vuông tại B.
Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.
Tìm điểm M thuộc Oy sao cho tam giác ABM vuông tại A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 3
Câu 1: (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 
Câu 2: (3 điểm) Cho hàm số: 
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
2) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D): y = x-1.
Câu 3: (2 điểm) Giải các phương trình:
1) 2)
Câu 4: (1 điểm) Chứng minh rằng với 3 số dương a,b,c bất kỳ thỏa điều kiện ta luôn có a=b=c.
Câu 5: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3;1), B(5;3), C(2;2). Chứng minh ABC là tam giác vuông, tìm tọa độ tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 6: (1,5 điểm) Cho hình thang vuông ABCD có đường cao AB.Biết AD=3a,BC=4a. Góc .Tính AB,CD,AC?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 4
Câu 1: (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 
Câu 2: (3 điểm) Cho hàm số: 
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
2) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D): 
Câu 3: (2 điểm) Giải các phương trình:
 
Câu 4: (1 điểm) Cho ba số dương a, b, c thỏa: Chứng minh rằng: , dấu đẳng thức xảy ra khi nào?
Câu 5: (1.5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại C có AB = 8, góc B = 600. Tính độ dài đường cao CH và HA.
Câu 6: (1.5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(–4;0), B(2;4).
1) Tìm tọa độ trung điểm của tam giác AB.
2) Tìm tọa độ điểm C trên trục tung Oy sao cho tam giác ABC vuông tại A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 5
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số sau: a) (1đ)
b) 
Câu 2: Cho hàm số y = x - 4x + 4
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P ) của hàm số.(2đ)
b) Tìm giao điểm của parabol (P ) và các trục tọa độ. (1đ)
Câu 3: Giải các phương trình sau:
a) b) (2đ)
Câu 4: Chứng minh rằng , ( a,b >
 
Gửi ý kiến